Przetargi.pl
Dostawy żywności w roku szkolnym 2017/2018 dla Przedszkola Publicznego Nr 1 w Radlinie z podziałem na 6 zadań

Przedszkole Publiczne nr 1 im. "Gromadki Misia Uszatka" ogłasza przetarg

 • Adres: 44-310 Radlin, Rymera
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 459 02 32
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Publiczne nr 1 im. "Gromadki Misia Uszatka"
  Rymera 170a
  44-310 Radlin, woj. śląskie
  tel. 32 459 02 32
  REGON: 27151061000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy żywności w roku szkolnym 2017/2018 dla Przedszkola Publicznego Nr 1 w Radlinie z podziałem na 6 zadań
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawa żywności dla Zamawiającego, w roku szkolnym 201/2018, który to przedmiot zamówienia jest podzielony na następujące zadania: 1) zadanie nr 1 – dostawy mięsa i produktów wędliniarskich zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym zał. Nr 1 do SIWZ, 2) zadanie nr 2 – dostawy świeżych owoców i warzyw, zgodnie z formularzem cenowym, którego wzór stanowi zał. Nr 2 SIWZ, 3) zadanie nr 3 – dostawy mrożonek rybnych i owocowo-warzywnych, zgodnie z formularzem cenowym, którego wzór stanowi zał. Nr 3 do SIWZ, 4) zadanie nr 4 – dostawa produktów mleczarskich (kod CPV: 15500000-3) zgodnie z formularzem cenowym, którego wzór stanowi zał. Nr 4 do SIWZ, 5) zadanie nr 5 – dostawa świeżego pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich, zgodnie z formularzem cenowym, którego wzór stanowi zał. Nr 5 do SIWZ 6) zadanie nr 6 – dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych, olejów, tłuszczy zwierzęcych i roślinnych, produktów przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych i różnych produktów spożywczych, zgodnie z formularzem cenowym, którego wzór stanowi zał. Nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach