Przetargi.pl
Odtworzenie części muru oporowego pomiędzy ulicą Astrów i ulicą Narcyzów w Katowicach

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 258 20 21-25 , fax. 32 258 20 25, 41 63 167
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grażyńskiego 5
  40-126 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 258 20 21-25, fax. 32 258 20 25, 41 63 167
  REGON: 000515780
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odtworzenie części muru oporowego pomiędzy ulicą Astrów i ulicą Narcyzów w Katowicach
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie części muru oporowego pomiędzy ulicą Astrów i ulicą Narcyzów w Katowicach. Prace polegać będą w szczególności na wykonaniu: 1. prac rozbiórkowych i naprawczych; 2. muru oporowego i ogrodzenia w granicy działek 13/4 i 19/7, 14/2 i 17,14/2 i 16; 3. rozbiórki nawierzchni na czas prowadzenia robót ziemnych i prac porządkowych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 3 do Zaproszenia, przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4 do Zaproszenia oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Zaproszenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach