Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz specjalistycznych na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca” – 5 części

Gmina Miasto Częstochowa ogłasza przetarg

 • Adres: 42-217 Częstochowa, ul. Śląska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48343707100 , fax. +48343707170
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Częstochowa
  ul. Śląska 11/13
  42-217 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. +48343707100, fax. +48343707170
  REGON: 151399002
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz specjalistycznych na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca” – 5 części
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz specjalistycznych na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca” – 5 części: Część 1. Zakup i dostawa materiałów biurowo- eksploatacyjnych na potrzeby zajęć w ramach projektu „Zawodowa współpraca” Część 2. Zakup i dostawa specjalistycznych pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych na potrzeby kursów i zajęć dodatkowych z przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Zawodowa współpraca” Część 3. Zakup i dostawa materiałów i pomocy kreślarskich na potrzeby zajęć w ramach projektu „Zawodowa współpraca” Część 4. Zakup i dostawa specjalistycznych pomocy dydaktycznych na potrzeby kursów bukieciarstwa i florystki w ramach projektu „Zawodowa współpraca” Część 5. Zakup i dostawa tonerów, tuszy oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby zajęć w ramach projektu „Zawodowa współpraca”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach