Przetargi.pl
Dowóz dzieci z terenu gminy Olsztyn do placówek oświatowych

Gmina Olsztyn ogłasza przetarg

 • Adres: 42-256 Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48343285076 , fax. +48343285057
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olsztyn
  Pl. Józefa Piłsudskiego 10
  42-256 Olsztyn, woj. śląskie
  tel. +48343285076, fax. +48343285057
  REGON: 000547187
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci z terenu gminy Olsztyn do placówek oświatowych
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1.Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz dzieci z terenu gminy Olsztyn do placówek oświatowych 1.2.Całość zamówienia została podzielona na dwie części. 1.3Część I zamówienia: Dowóz dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn 1.4.Część II zamówienia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Olsztyn do placówek oświatowych 1.5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1A oraz 1B do SIWZ 1.6. Zamawiający w postępowaniu dopuszcza składanie ofert częściowych. w rozumieniu art. 2 pkt. 6 Pzp. Zamawiający nie wprowadza ograniczenia o jakim stanowi art. 36 aa ust. 3 Pzp. tzn. maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, bądź wszystkie 2 części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach