Przetargi.pl
Przebudowa układu transportu wielkogabarytowego w basztowej wieży szybowej szybu Budryk w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu: Cześć I – przebudowa ciągu K1 i K2 klap transportowych w wieży szybu Budryk. Cześć II – modernizacja suwnicy pomostowej w hali maszyn wyciągowych szybu Budryk.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-914 Bytom, Strzelców Bytomskich
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48323513364 , fax. +48323513369
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  Strzelców Bytomskich 207
  41-914 Bytom, woj. śląskie
  tel. +48323513364, fax. +48323513369
  REGON: 276902504
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Pańtwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa układu transportu wielkogabarytowego w basztowej wieży szybowej szybu Budryk w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu: Cześć I – przebudowa ciągu K1 i K2 klap transportowych w wieży szybu Budryk. Cześć II – modernizacja suwnicy pomostowej w hali maszyn wyciągowych szybu Budryk.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opracowanie technologii przebudowy ciągu K1 i K2 klap transportowych w wieży szybu Budryk. 2. Wykonanie wszelkich uzgodnień z organami nadzoru i dozoru oraz wymagają tego obowiązujące przepisy uzyskanie wymaganych pozwoleń na koszt Wykonawcy. 3. Zakup i montaż wszelkich niezbędnych materiałów, części itp. w tym wciągników łańcuchowych zgodnych z Projektami technicznymi nr OPA/ZMW-24-29.2/16 i nr OPA/ZMW-24-29.3/16 – stanowiącymi Załączniki nr 4 oraz Załącznik nr 5 do SIWZ 4. Wykonanie przebudowy ciągu K1 zgodnie z Projektem technicznym nr OPA/ZMW-24-29.2/16- Załącznik nr 4 do SIWZ 5. Wykonanie przebudowy ciągu K2 zgodnie z Projektem technicznym nr OPA/ZMW-24-29.3/16 - Załącznik nr 5 do SIWZ 6. Wykonanie ewentualnych korekt ustawienia klap w ciągach K1 i K2 umożliwiające i płynne zamykanie w oparciu o zabudowane napędy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50531400-0

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach