Przetargi.pl
Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w ramach zadania pn. ,, Modernizacja Kotłowni Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

WS SPZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 67-100 Nowa Sól, Chałubińskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. (68)3882285 , fax. (68)3871281
 • Data zamieszczenia: 2021-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: WS SPZOZ
  Chałubińskiego 7
  67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  tel. (68)3882285, fax. (68)3871281
  REGON: 97077473300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-nowasol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: WS SP ZOZ Nowa Sól

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w ramach zadania pn. ,, Modernizacja Kotłowni Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu min: 1.1. Wykonanie nowej technologii kotłowni wodnej i parowej, układu kogeneracji, moc kotłowni wodnej dla dwóch kotłów wynosi 2,2 MW + 0,293 MW (część cieplna kogeneratu) 1,2 MW ciepło przez ekonomizer spalin, kotłowani parowej z dwoma kotłami o łącznej wydajności pary 2000kg/h o mocy 1282kW z ekonomizerami wbudowanymi na kotle oraz ekonomizerem zintegrowanym, odgazowywaczem termicznym, zbiornikiem kondensatu, kominem oraz urządzeniami technologicznymi, zaplanowano odzysk ciepła poprzez ekonomizer ze spalarni odpadów medycznych o mocy 1200kW. Również zostanie wykonana nowa instalacja zasilania i instalacja elektryczna budynku kotłowni oraz izolacja termiczna rur i urządzeń c. o. wraz ze zbiornikiem LNG o poj. 10m 3 Przewidziano produkcję chłodu. Zaprojektowana max. moc urządzeń chłodniczych wynosi 350kW. 1.2. Termomodernizację 2 kondygnacyjnego budynku kotłowni, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, ocieplenie stropodachu, ocieplenie stropu nad przejazdem. Modernizację instalacji c.o (zawory podpinowe, zawory i głowice termostatyczne, grzejniki, przewody grzewcze, izolacja cieplna przewodów), modernizację instalacji c.w.u. (przewody c.w.u. + izolacja termiczna, zawory podpionowe, zasobniki c.w.u. + izolacja termiczna, niezbędna armatura c.w.u.). 1.3. Wykonanie instalacji sytemu zarządzania energią sterującego i regulującego kotły grzewcze i agregaty wody parowej, odczyt liczników gazu, odczyt liczników energii elektrycznej na kogeneracji, odczyt liczników ciepła z kotłów. Komputer z wizualizacją połączony będzie wewnętrzną siecią Ethernetową ze sterownikami PLC zabudowanym w szafie i sterownikami poszczególnych kotłów parowych, wodnych i generatorów. Stanowisko komputerowe przewiduje się zabudować w dyspozytorni zlokalizowanej w budynku kotłowni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach