Przetargi.pl
"Przebudowa instalacji wentylacji w Zespole Opieki Zdrowotnej – szpital powiatowego w Pińczowie".

Powiat Pińczowski ogłasza przetarg

 • Adres: 28-400 Pińczów, ul. Zacisze
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 576 001 , fax. 413 576 007
 • Data zamieszczenia: 2022-04-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Pińczowski
  ul. Zacisze 5
  28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 576 001, fax. 413 576 007
  REGON: 29100943200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pinczow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Przebudowa instalacji wentylacji w Zespole Opieki Zdrowotnej – szpital powiatowego w Pińczowie".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa instalacji wentylacji w Zespole Opieki Zdrowotnej – szpital powiatowego w Pińczowie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215140-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach