Przetargi.pl
„Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego oraz wyposażenia w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 dla Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie”.

Szpital Św. Leona sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 27-500 Opatów, Szpitalna
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 8670427 , fax. 15 8670432
 • Data zamieszczenia: 2022-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Św. Leona sp. z o.o.
  Szpitalna 4
  27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 8670427, fax. 15 8670432
  REGON: 26051970000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalopatow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szpital

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa aparatury medycznej i sprzętu medycznego oraz wyposażenia w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 dla Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1, od a-k
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach