Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerami działek 67/1, 68 w miejscowości Niechlów ul. Tylna.

Gmina Niechlów ogłasza przetarg

 • Adres: 56-215 Niechlów, ul. Głogowska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 655 435 688 , fax. 0-65 5435814
 • Data zamieszczenia: 2021-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Niechlów
  ul. Głogowska 31
  56-215 Niechlów, woj. dolnośląskie
  tel. 655 435 688, fax. 0-65 5435814
  REGON: 41105063000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerami działek 67/1, 68 w miejscowości Niechlów ul. Tylna.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerami działek 67/1 i 68 w miejscowości Niechlów na ul. Tylnej o długości 310 m. Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Niechlów, powiat górowski w województwie dolnośląskim. Droga rozpoczyna się i kończy na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 324 ul. Głogowska w miejscowości Niechlów. Parametry techniczne projektowej drogi: - klasa techniczna drogi — D, - prędkość projektowa Vp—30 km/h, przekrój drogi — jednojezdniowy, - długość drogi — 0, 174 km, - kategoria ruchu — KRI, dopuszczalny nacisk — 80 kN/oś, - nawierzchnia drogi — beton asfaltowy AC 1 1 S, - szerokość drogi — 4,00 m, - pochylenie poprzeczne jezdni — daszkowe 2%, - szerokość poboczy — 0,75 m, - szerokość chodnika — 2,00 m, - szerokość wzmocnionego chodnika — 3,00 — 3,50 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach