Przetargi.pl
WDROŻENIE PLATFORMY MULTIPORTALOWEJ NA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 51-612 Wrocław, Al. I. J. Paderewskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 473 554 , fax. 71 347 34 48
 • Data zamieszczenia: 2021-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Al. I. J. Paderewskiego 35
  51-612 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 473 554, fax. 71 347 34 48
  REGON: 32786000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WDROŻENIE PLATFORMY MULTIPORTALOWEJ NA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu usługi realizacji wdrożenia środowiska Multiportalowego. Przedmiot Zamówienia obejmuje: a) Dostarczenie licencji dla środowiska Multiportalowego opartego o system zarządzania treścią, b) Wdrożenie systemu i szkolenia z jego obsługi i utrzymania, c) Dostarczenie dokumentacji technicznej, d) Świadczenie usług gwarancyjnych dla wdrożonego Oprogramowania i jego modułów w okresie minimum 36 miesięcy oraz wsparcie techniczne w okresie minimum 36 miesięcy od momentu Odbioru Końcowego Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia (PZ) szczegółowo opisany jest w załączniku nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w VI Etapach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48224000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach