Przetargi.pl
„Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I-Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania.”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-848 Warszawa, Żelazna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 914 411 200 , fax. 914 411 300
 • Data zamieszczenia: 2021-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  Żelazna 59A
  00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 914 411 200, fax. 914 411 300
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wodypolskie.bip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I-Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rzeczpospolita Polska otrzymała pożyczkę z Banku Światowego na sfinansowanie Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły i zamierza przeznaczyć część środków z tej pożyczki na płatności związane z kontraktem Kontrakt 1B.2: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania. Projekt będzie współfinansowany z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz budżetu państwa. Planowane jest również uzyskanie dotacji ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Postępowanie przetargowe będzie podlegało przepisom i procedurom Banku Światowego. Przedmiotem zamówienia jest realizacja Robót w ramach Kontraktu 1B.2 pn. „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I- Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania.” ( realizowanego z podziałem na 3 Części- Zadania 1B.2/1, 1B.2/2 oraz 1B.2/3). Zadanie 1B.2/1„Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania - Część 1” obejmuje przebudowę, rozbudowę oraz budowę nowych budowli regulacyjnych na wybranych odcinkach rzeki Odry: Odcinek 1: km 581,0 - 585,7 – rejon m. Słubice, Odcinek 2: km 604,0 - 605,0 – rejon m. Górzyca – Reitwein, Odcinek 3: km 613,5 - 614,7 – rejon m. Kostrzyn nad Odrą, Odcinek 6b: km 613,1 – 613,5 Zadanie 1B.2/2 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania - Część 2” obejmuje przebudowę, rozbudowę oraz budowę nowych budowli regulacyjnych na wybranych odcinkach rzeki Odry: Odcinek 4: km 645,5-654,0 – rejon m. Gozdowice – Stara Rudnica, Zadanie 1B.2/3„Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania - Część 3” obejmuje przebudowę, rozbudowę oraz budowę nowych budowli regulacyjnych na wybranych odcinkach rzeki Odry: Odcinek 5: km 654,0 – 663,0 – rejon m. Stara Rudnica – Osinów Dolny. Czas na ukończenie: 830 dni
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach