Przetargi.pl
Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku mieszkalnego wraz z przebudową przy ul. Fabrycznej 4

Miejski Zarząd Budynków w Raciborzu ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. Stefana Batorego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 152 916
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków w Raciborzu
  ul. Stefana Batorego 8
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 324 152 916
  REGON: 27255370000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbraciborz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku mieszkalnego wraz z przebudową przy ul. Fabrycznej 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  II.4) Przedmiotem zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku mieszkalnego wraz z przebudową przy ul. Fabrycznej 4 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z kolorystyką, roboty remontowe dotyczące dachu oraz docieplenia dachu, wymianę stolarki okiennej wraz z nawiewnikami, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, remont instalacji elektrycznej i wod-kan., zmiana systemu grzewczego (likwidacja pieców i wykonanie nowej instalacji c.o. etażowej gazowej), pozostałe roboty remontowe wewnątrz budynku wielorodzinnego roboty zewnętrzne uzupełniające Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, projekty oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach