Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem dla zadania pn. „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU MUZEUM FORTYFIKACJI I NIETOPERZY W PNIEWIE”.

Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-300 Międzyrzecz, Pniewo
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 741 99 99 , fax. 95 741 99 99
 • Data zamieszczenia: 2021-12-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie
  Pniewo 1
  66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie
  tel. 95 741 99 99, fax. 95 741 99 99
  REGON: 80491062000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bunkry.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem dla zadania pn. „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU MUZEUM FORTYFIKACJI I NIETOPERZY W PNIEWIE”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem dla zadania pn. „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU MUZEUM FORTYFIKACJI I NIETOPERZY W PNIEWIE”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach