Przetargi.pl
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Budową oczyszczani ścieków i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Manasterz” w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach Jawornik Polski i Markowa – Etap I Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manasterz”

Gmina Jawornik Polski ogłasza przetarg

 • Adres: 37232 Jawornik Polski, Jawornik Polski
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 6514014 w. 26 , fax. 166 514 055
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jawornik Polski
  Jawornik Polski 30
  37232 Jawornik Polski, woj. podkarpackie
  tel. 16 6514014 w. 26, fax. 166 514 055
  REGON: 65090062500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jawornikpolski.itl.pl/bip/index.php?page=bip.php&under=22&grp=9
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Budową oczyszczani ścieków i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Manasterz” w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach Jawornik Polski i Markowa – Etap I Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manasterz”
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad budową oczyszczani ścieków i budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Manasterz w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach Jawornik Polski i Markowa – Etap I Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manasterz” w podziale na części. Zamówienie objęte niniejszym postępowaniem zostało podzielone na dwie części: - Część I – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Manasterz - Część II – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Manasterz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach