Przetargi.pl
Dostawa i montaż nowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem II etap

Gmina Miejska Jarosław ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. (016) 621 20 11 , fax. (016) 621 20 32
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Jarosław
  ul. Rynek 1
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. (016) 621 20 11, fax. (016) 621 20 32
  REGON: ---
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż nowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem II etap
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i montaż nowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem II etap - zgodnie z SIWZ i dokumentacją techniczną
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45213311-6

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach