Przetargi.pl
Pełnienie funkcji zastępstwa inwestycyjnego nad przyszłą inwestycją – odbudową (złożeniem) domu H. Grossówny

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Czerwona Droga 8
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566494599
 • Data zamieszczenia: 2023-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
  ul. Czerwona Droga 8
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566494599
  REGON: 389096441
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://kpcd.com.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji zastępstwa inwestycyjnego nad przyszłą inwestycją – odbudową (złożeniem) domu H. Grossówny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę obowiązków inwestora zastępczego, w tym kompleksowej obsługi realizacji inwestycji, przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych we wskazanym zakresie, organizowania, realizacji i koordynacji prac projektowych (konsultacje) a następnie robót budowlanych, a także obsługi roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i z przypisanymi im zakresami obowiązków i odpowiedzialności przy realizacji zadania inwestycyjnego opisanego w niniejszym zaproszeniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach