Przetargi.pl
PEŁNIENIE FUNKCJI WIODĄCEGO INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO Z KONTROLĄ ROZLICZENIA BUDOWY na zadaniu: "Remont drogi gminnej nr 201077G - ulicy Chrobrego w Malborku"

Miasto Malbork ogłasza przetarg

 • Adres: 82-200 Malbork, pl. Słowiański
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 55 629 04 00 , fax. 556 473 324
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Malbork
  pl. Słowiański 5
  82-200 Malbork, woj. pomorskie
  tel. 55 629 04 00, fax. 556 473 324
  REGON: 52356000013000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.malbork.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PEŁNIENIE FUNKCJI WIODĄCEGO INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO Z KONTROLĄ ROZLICZENIA BUDOWY na zadaniu: "Remont drogi gminnej nr 201077G - ulicy Chrobrego w Malborku"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Wiodącego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy na zadaniu: "Remont drogi gminnej nr 201077G - ulicy Chrobrego w Malborku" dofinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego, wyznaczenie branżowych inspektorów nadzoru na czas prowadzenia robót budowlanych i na okres gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach