Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu - Przedszkole Miejskie nr 9 przy ul. Sosnowej

Gmina Miasto Świnoujście ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3213193 , fax. 91 3215995
 • Data zamieszczenia: 2021-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Świnoujście
  ul. Wojska Polskiego 1/5
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3213193, fax. 91 3215995
  REGON: 81168429000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu - Przedszkole Miejskie nr 9 przy ul. Sosnowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: – „Termomodernizacja budynku Przedszkola miejskiego nr 9 przy ul. Sosnowej 16 w Świnoujściu” tj. kompleksowa obsługa finansowa i techniczna zadań inwestycyjnych wraz z rozliczeniem środków przeznaczonych na ich realizację obejmującą w szczególności: a) nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi; b) nadzór finansowy, prowadzenie wszelkich spraw związanych z finansowaniem zadań, prowadzenie pełnej sprawozdawczości oraz rozliczeń środków własnych zamawiającego oraz środków pozyskanych na realizację inwestycji przez zamawiającego, tj. środków pochodzących z programu ze środków którego zadania będą współfinansowane; c) nadzór ornitologiczny i chiropterologiczny. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określają opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 2.1 do siwz), opis zadań objętych wykonaniem czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2.3 do siwz) oraz wykaz elementów rozliczeniowych (zał. nr 2.2 do siwz).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71540000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach