Przetargi.pl
Organizacja promocji gospodarczej Województwa Lubelskiego podczas trzech gal boksu Suzuki Boxing Night - 30 września, 21 października i 16 grudnia 2022 r.

Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-029 Lublin, Artura Grottgera 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0814416505
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie
  Artura Grottgera 4
  20-029 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 0814416505
  REGON: 431019170
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja promocji gospodarczej Województwa Lubelskiego podczas trzech gal boksu Suzuki Boxing Night - 30 września, 21 października i 16 grudnia 2022 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja promocji gospodarczej Województwa Lubelskiego podczas trzech Gal Boksu Suzuki Boxing Night. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia promocji gospodarczej województwa lubelskiego polegającej na zrealizowaniu poniższych świadczeń.Przedmiot Umowy składać się będzie z trzech etapów:1. Etap I: od dnia zawarcia Umowy do dnia 30 września 2022 r.;2. Etap II: od dnia 1 października do dnia 21 października 2022 r.;3. Etap III: od dnia 22 października do dnia 16 grudnia 2022 r.;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79342200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach