Przetargi.pl
Promocja gospodarcza Województwa Lubelskiego podczas rozgrywek piłkarskich Fortuna 1 Ligi drużyny Górnik Łęczna w ramach sezonu 2022/2023.

Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-029 Lublin, Artura Grottgera 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie
  Artura Grottgera 4
  20-029 Lublin, woj. lubelskie
  REGON: 431019170
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Promocja gospodarcza Województwa Lubelskiego podczas rozgrywek piłkarskich Fortuna 1 Ligi drużyny Górnik Łęczna w ramach sezonu 2022/2023.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem umowy jest promocja gospodarcza Województwa Lubelskiego podczas rozgrywek piłkarskich Fortuna 1 Ligi drużyny Górnik Łęczna w ramach sezonu 2022/2023, zwanych dalej „Wydarzeniem”.2. Zakres usług świadczonych w ramach Umowy obejmuje promocję poprzez:1) Przyznanie tytułu Partnera Górnik Łęczna oraz zamieszczenie informacji o treści: „Partnerem drużyny piłkarskiej Górnik Łęczna jest Województwo Lubelskie” na oficjalnym profilu Facebook lub na oficjalnej stronie internetowej Wykonawcy; (jako dowód na prawidłową realizację świadczenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu printscreen z zamieszczoną informacją o nadaniu tytułu partnera na oficjalnej stronie internetowej klubu lub w mediach społecznościowych);2) umieszczenie logotypu promocyjnego województwa lubelskiego o wymiarach co najmniej 200 cm2 na koszulkach meczowych zawodników drużyny Górnik Łęczna: tył koszulki pod numerem zawodnika; (jako dowód na prawidłową realizację świadczenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zdjęcia z zamieszczonym logotypem promocyjnym na koszulkach meczowych zawodników drużyny – co najmniej jedno zdjęcie z każdego meczu);3) zamieszczenie logotypu promocyjnego województwa lubelskiego na oficjalnej stronie internetowej klubu Górnik Łęczna https://www.gornik.leczna.pl; (jako dowód na prawidłową realizację świadczenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu printscreen z zamieszczonym logotypem na oficjalnej stronie internetowej klubu);4) umieszczenie planszy z logotypem promocyjnym województwa lubelskiego w co najmniej 2 materiałach wideo umieszczanych na kanale YouTube klubu Górnik Łęczna; (jako dowód na prawidłową realizację świadczenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu printscreeny z zamieszczonymi logotypami w min. 2 relacjach video zamieszczonych na serwisie YouTube klubu);5) umieszczenie min. 4 logotypów promocyjnych województwa lubelskiego na ściance konferencyjnej, która będzie używana na konferencjach prasowych po spotkaniach domowych; (jako dowód na prawidłową realizację świadczenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zdjęcia z zamieszczonymi logotypami promocyjnymi na ściance konferencyjnej - co najmniej jedno zdjęcie z każdej konferencji);6) umieszczenie min. 2 logotypów promocyjnych województwa lubelskiego na ściance flash TV, która będzie używana podczas wywiadów po spotkaniach domowych;(jako dowód na prawidłową realizację świadczenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zdjęcia z zamieszczonymi logotypami promocyjnymi na ściance flash TV - co najmniej jedno zdjęcie z każdej konferencji);7) umieszczenie baneru o wymiarach min. 696x683 cm z logotypem promocyjnym województwa lubelskiego na hali od strony boiska podczas spotkań domowych; (jako dowód na prawidłową realizację świadczenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu co najmniej jedno zdjęcie baneru z każdego meczu);8) umieszczenie baneru o wymiarach min. 550cm x 200 cm z logotypem promocyjnym województwa lubelskiego pod zadaszeniem trybuny głównej podczas spotkań domowych; (jako dowód na prawidłową realizację świadczenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu co najmniej jedno zdjęcie baneru z każdego meczu);9) umieszczenie logotypu promocyjnego województwa lubelskiego na 2 bandach statycznych o wymiarze 6m x 0,5m przy boisku podczas spotkań domowych; (jako dowód na prawidłową realizację świadczenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu co najmniej jedno zdjęcie z każdego meczu z zamieszczonym logotypem promocyjnym na bandach statycznych);10) Minimum jednokrotnym wyświetleniu spotu promocyjnego województwa lubelskiego na portalu społecznościowym Wykonawcy https://www.facebook.com/gornikleczna oraz na stronie internetowej Wykonawcy https://www.gornik.leczna.pl ; (jako dowód na prawidłową realizację świadczenia Wykonawca dostarczyZamawiającemu printscreeny z Facebooka oraz ze strony internetowej przedstawiające realizację świadczenia);11) Promocja województwa lubelskiego w mediach społecznościowych na profilu Facebook drużyny Górnik Łęczna https://www.facebook.com/gornikleczna - oznaczenie profilu Biznes Lubelskie @investinlubelskie w minimum 4 postach ;(jako dowód na prawidłową realizację świadczenia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu printscreen postów z poprawnym oznaczeniem profilu @investinlubelskie wraz z zamieszczonym logotypem promocyjnym województwa lubelskiego)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79342200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach