Przetargi.pl
Opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysowej dla budowy przystani pasażerskich na rzece Odrze w Brzegu Dolnym oraz zagospodarowania terenu

Gmina Ścinawa ogłasza przetarg

 • Adres: 59-330 Ścinawa, Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 7400225, 76 7400245 , fax. 76 7400201
 • Data zamieszczenia: 2022-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ścinawa
  Rynek 17
  59-330 Ścinawa, woj. dolnośląskie
  tel. 76 7400225, 76 7400245, fax. 76 7400201
  REGON: 39064756400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://rzeczpospolitasamorzadna.pl/zamowienia/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysowej dla budowy przystani pasażerskich na rzece Odrze w Brzegu Dolnym oraz zagospodarowania terenu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysowej dla budowy przystani pasażerskich na rzece Odrze w Brzegu Dolnym oraz zagospodarowania terenu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach