Przetargi.pl
Zakup 1. ręcznika przemysłowego jednorazowego w ilości 150 szt - cena brutto 38,13 zł. 2. Ręcznika ZZ w ilości 32 kart. w cenie brutto 31,73 zł. 3. Czyściwo wielozadaniowe d celulozy w ilości 225 szt. ,w cenie brutto - 9,23 zł. 4. papier toaletowy Jumbo fi 19 - w ilości 70 szt w cenie brutto 19,43 zł.

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 52-114 Wrocław, Warszawska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 428 631 , fax. 713 465 172
 • Data zamieszczenia: 2022-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza
  Warszawska 2
  52-114 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 428 631, fax. 713 465 172
  REGON: 93108261000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Służba Zdrowia

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup 1. ręcznika przemysłowego jednorazowego w ilości 150 szt - cena brutto 38,13 zł. 2. Ręcznika ZZ w ilości 32 kart. w cenie brutto 31,73 zł. 3. Czyściwo wielozadaniowe d celulozy w ilości 225 szt. ,w cenie brutto - 9,23 zł. 4. papier toaletowy Jumbo fi 19 - w ilości 70 szt w cenie brutto 19,43 zł.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostaw papierów i ręczników na oddział dla pacjentów z covid -19
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33760000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach