Przetargi.pl
Nasadzenia na kwietnikach sezonowych Miasta Gdyni

Gmina Miasta Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2021-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Gdyni
  Al. Marszałka Piłsudskiego
  81-382 Gdynia, woj. pomorskie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.GDYNIA.PL/BIP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nasadzenia na kwietnikach sezonowych Miasta Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia. 1. Część 1 obejmująca nasadzenia roślin jednorocznych na wybranych kwietnikach Miasta (załączniki nr 9 do SIWZ) 1.1. Rabata przed Urzędem Miasta (I, II i III zmiana), 1.2 Łódki przy ul. Świętojańskiej i donice przy ul. Bema (I, II i III zmiana), 1.3 Rabata przy fontannie na Skwerze Kościuszki (I, II i III zmiana), 1.4 Donice kwiatowe w Śródmieściu (przy al. Marszałka Piłsudskiego, ulicach: Batorego,Władysława IV, Mściwoja, 10 Lutego, Zygmunta Augusta, 3 Maja i na Placu Kaszubskim) (II zmiana), 1.5 Donice kwiatowe wokół Kamiennej Góry ( II zmiana), 1.6 Donice kwiatowe i wyniesione rabaty na górnym tarasie Kamiennej Góry (II zmiana), 1.7 Rabaty przed pomnikiem na Bulwarze Nadmorskim (II zmiana), 2. Część 2 obejmująca nasadzenie roślin jednorocznych oraz uzupełnienie bylin na wybranych kwietnikach Miasta (załącznik nr 8 do SIWZ) 2.1 Rabaty bylinowe przy wjeździe na Skwer Kościuszki (podsada I, II zmiana), 2.2 Nasadzenia w pasach wokół fontanny na Skwerze Kościuszki (II zmiana), 2.3 Rabaty wokół Kapliczki przy Źródle Marii –byliny, krzewy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach