Przetargi.pl
Modernizacja Lodowiska Bombonierka przy ul. Stefanowskiego 28 w Łodzi

Miasto Łódź - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-532 Łódź, ul. Ks. Skorupki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 27 21 416; 27 21 417 , fax. 42 6367980
 • Data zamieszczenia: 2017-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi
  ul. Ks. Skorupki 21
  90-532 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 27 21 416; 27 21 417, fax. 42 6367980
  REGON: 00000100855997
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Lodowiska Bombonierka przy ul. Stefanowskiego 28 w Łodzi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja Lodowiska ”Bombonierka” przy ul. Stefanowskiego 28 w Łodzi polegająca w szczególności na: 1) Wymianie kanału wentylacyjnego. Zakres robót obejmuje demontaż kanału wentylacyjnego nawiewnego biegnącego pod stropem hali wykonanego w systemie ALP100 oraz montaż kształtek kanału o tym samym wymiarze co zdemontowane, ale wykonanych w systemie ALP200. Zdemontowane kształtki należy utylizować. Wykorzystać istniejące zawiesia pod warunkiem, że są w dobrym stanie technicznym. Zdemontowane nawiewniki dyszowe zamontować powtórnie. 2) Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej hali. a) Dźwigary wewnątrz hali w ilości 13 szt. oraz płatwie impregnować preparatem solnym zwiększającym odporność ogniową i grzybiczną drewna metodą powierzchniową przez dwukrotne malowanie pędzlem. b) Dźwigary w części zewnętrznej (15 szt. po stronie południowej i 14 szt. po stronie północnej) należy: - oczyścić powierzchnie z glonów i porostów metodą hydrodynamiczną, - nanieść przez dwukrotny natrysk impregnat chroniący przed grzybami domowymi powodującymi rozkład drewna oraz przed owadami. Preparat powinien szybko i głęboko wnikać i trwale się wiązać z drewnem, - szczeliny i ubytki wypełnić klejem poliuretanowym spieniającym się podczas utwardzania, odpornym na wilgoć i wodę (D4), większe ubytki wypełnić szpachlówką do drewna w kolorze palisander, - zabezpieczyć ogniochronnie przez dwukrotne naniesienie środka zwiększającego ognioodporność metodą powierzchniową, - nałożyć warstwę lakierobejcy metodą powierzchniową przez trzykrotne nanoszenie pędzlem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331210-1

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach