Przetargi.pl
Modernizacja dachu na budynku wielofunkcyjnym w Kosorowicach

Gminny Ośrodek Kultury Tarnów Opolski ogłasza przetarg

 • Adres: 46-050 Tarnów Opolski, Osiedle Zakładowe
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 644 781
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Kultury Tarnów Opolski
  Osiedle Zakładowe 7
  46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie
  tel. 774 644 781
  REGON: 53116049700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gok.tarnowopolski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dachu na budynku wielofunkcyjnym w Kosorowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z modernizacją dachu budynku wielofunkcyjnego położonego na działce nr 1035/4 w Kosorowicach przy ul. Opolskiej 9A. Zamówienie w szczególności obejmuje: roboty demontażowe związane z naprawą pokrycia dachowego (m.in. rozbiórka pokrycia z blachy trapezowej T-35 , rozebranie obróbek blacharskich, rynien, okapów i rur spustowych, wymiana około 30% deskowania ,złączy instalacji odgromowej), roboty montażowe (m.in. pokrycie dachu blachami Alucynk gr 0,7mm, wymiana rynien, obróbki, rur spustowych, wykonanie instalacji odgromowej).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach