Przetargi.pl
Kompleksowe usługi utrzymania czystości i porządku w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu przy ul. Leśnej 4 i ul. Paderewskiego 12 wraz z utrzymaniem porządku na przylegających terenach zewnętrznych

Sąd Rejonowy w Zawierciu ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, Leśna 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 649 79 66
 • Data zamieszczenia: 2022-12-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Zawierciu
  Leśna 4
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 32 649 79 66
  REGON: 000322235
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe usługi utrzymania czystości i porządku w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu przy ul. Leśnej 4 i ul. Paderewskiego 12 wraz z utrzymaniem porządku na przylegających terenach zewnętrznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie usług utrzymania czystości i porządku w budynkach Sądu Rejonowego w Zawierciu:• przy ul. Leśnej 4;• ul. Paderewskiego 12; • ul. Okólnej 10oraz bieżące, całoroczne sprzątanie i odśnieżanie w okresie zimowym terenów zewnętrznych należących do Zamawiającego .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach