Przetargi.pl
Kompleksowa usługa sprzątania budynku administracyjno-biurowego z częścią gospodarczo-magazynową stanowiącego siedzibę Nadleśnictwa Stuposiany oraz toalety publicznej

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stuposiany ogłasza przetarg

 • Adres: 38-713 Lutowiska, Stuposiany
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134610010 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-01-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stuposiany
  Stuposiany 1 A
  38-713 Lutowiska, woj. podkarpackie
  tel. 134610010, fax. -
  REGON: 37001453828001
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://stuposiany.krosno.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stuposiany

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa usługa sprzątania budynku administracyjno-biurowego z częścią gospodarczo-magazynową stanowiącego siedzibę Nadleśnictwa Stuposiany oraz toalety publicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowa usługa sprzątania budynku administracyjno-biurowego z częścią gospodarczo-magazynową stanowiącego siedzibę Nadleśnictwa Stuposiany w m. Stuposiany Nr 1A oraz toalety publicznej na miejscu postojowym „Hłynny” gm. Lutowiska.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach