Przetargi.pl
Dowożenie dzieci i uczniów do szkoły i przedszkola z terenu gminy Wieliczki

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach ogłasza przetarg

 • Adres: 19-404 Wieliczki, Wieliczki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 875214236 , fax. 875 214 150
 • Data zamieszczenia: 2021-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach
  Wieliczki 10
  19-404 Wieliczki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 875214236, fax. 875 214 150
  REGON: 28150410000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspwieliczki.edupage.org

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie dzieci i uczniów do szkoły i przedszkola z terenu gminy Wieliczki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowożenia dzieci i uczniów do szkoły i przedszkola z terenu gminy Wieliczki w dni nauki szkolnej. Zakres zmówienia obejmuje dowożenie i odwożenie dzieci i uczniów na niżej wymienionych trasach: 1) Wieliczki – Markowskie – Rynie – Wojnasy – Markowskie – Wieliczki 2) Wieliczki -Wilkasy PKP- Niedźwiedzkie-Wieliczki 3) Wieliczki-Szeszki-Cimoszki-Cimochy PKS-Sobole Altana – Wieliczki 4) Wieliczki-Starosty (dowóz)-Nory-Nowy Młyn-Wieliczki Przewidywalna łączna liczba kilometrów dziennie wynosi 173. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian tras, dni i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w momencie ogłoszenia przetargu. Wykonawca zobowiązany będzie dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach