Przetargi.pl
Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53

Powiat Mrągowski ogłasza przetarg

 • Adres: 11-700 Mrągowo, Królewiecka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48897410150 , fax. +48897417275
 • Data zamieszczenia: 2021-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Mrągowski
  Królewiecka 60A
  11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48897410150, fax. +48897417275
  REGON: 51074251100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.mragowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegająca na wykonaniu robót budowlanych w zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie wpisanej do Rejestru Zabytków Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nr A-2285. Roboty budowlane realizowane będą , między innymi na podstawie: a) dokumentacji projektowej pn.: „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie” sporządzonej przez USŁUGI BUDOWLANE I PROJEKTOWE inż. Eugeniusz Donat; 11-400 Kętrzyn, ul. Kołłątaja 23 – Załącznik nr 8a-c do SIWZ b) przedmiarów robót / kosztorysów ofertowych dla poszczególnych branż – Załącznik nr 10a-d do SIWZ c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik nr 9a-c do SIWZ d) Roboty realizowane będą na podstawie Pozwoleń i Decyzji administracyjnych w tym Decyzji Pozwolenia na budowę Nr 250/2018/Mrg z dnia 19 czerwca 2018 r. – Załącznik nr 11a do SIWZ e) Planowany rzeczowy zakres prac obejmuje w szczególności: • Remont dachu (ok. 433 m2): - zniszczenie siedlisk, gniazd i uniemożliwienie dostępu do schronień bytującym w budynku chronionym gatunkom zwierząt zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 28.09.2020 r. w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2021r. - wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej esówki (holenderki) w kolorze czerwonym naturalnym bez glazury oraz wymiana pokrycia z papy asfaltowej na dachu nad klatką schodową, - wymiana ok. 20% zawilgoconego deskowania dachu, - zabezpieczenie istniejących odsłoniętych elementów konstrukcyjnych drewnianych środkiem owadobójczym i ogniochronnym, - wykonanie izolacji z membrany paroprzepuszczalnej na deskowaniu dachu, - wymiana łacenia dachu, - wymiana obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze naturalnym, - wymiana rynien na rynny z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze naturalnym, - wykonanie dwóch lukarn w dachu od strony wschodniej i południowej. Lukarny z dachem naczółkowym o konstrukcji drewnianej, - wymiana blachy boków lukarn na blachę tytanowo-cynkową w kolorze naturalnym, - montaż okien połaciowych wraz z kołnierzami – 4 szt. 78x140 cm i 4 szt. 66x98 cm, - wymiana desek wiatrowych, - malowanie lakierobejcą desek i końcówek krokwi okapów dachu od spodu. • Remont poddasza (ok. 197 m2): - rozebranie ścianek działowych, obudowy ścian i sufitów z płyt GK na stelażu metalowym, - rozebranie podłóg z płyt wiórowych i desek (w jednym pomieszczeniu), - rozebranie części ścianek działowych ze szkieletem drewnianym z wypełnieniem z cegły ceramicznej pełnej, - zbicie tynków cementowo-wapiennych na pozostałych ścianach, - zdemontowanie istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz stolarki okiennej (okna PCV oraz włazy dachowe na poddaszu), - wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych poddasza poprzez wykonanie izolacji termicznej od strony wewnętrznej ścian z płyt typu MULTIPOR gr. 18 cm, - demontaż istniejącej instalacji zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji oraz c.o. i wykonanie nowych instalacji zgodnie z projektem, - wykonanie zasilania w energię elektryczną, instalacje elektryczne, w tym oświetleniowe – zgodnie z projektem, wraz z demontażem istniejących instalacji, - wykonanie zabudowy ścianek kolankowych z płyt GKF na stelażu metalowym z izolacją przeciwwilgociową od wewnątrz z folii paroizolacyjnej i izolacją termiczną z wełny mineralnej gr. 15 cm, - wykonanie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, - wykonanie sufitów podwieszonych z płyt GKF na stelażu metalowym systemowym, na płytach ułożenie folii paroizolacyjnej i wełny mineralnej gr. 25 cm, - w jednym z pomieszczeń:  odgrzybianie belek stropowych i krokwi za pomocą szczotek stalowych oraz smarowanie preparatami grzybobójczym i owadobójczym,  wzmocnienie belek stropowych poprzez nabicie obustronne belek gr. 65 mm i wysokości belek stropowych,  wymiana podwaliny drewnianej, - wykonanie podłóg – dwie warstwy płyt OSB gr. 18 mm na legarach drewnianych, podłogi z paneli podłogowych (pokoje, przedpokoje) i z płytek terakotowych wraz z cokolikami (kuchnie i łazienki), - wykonanie glazury na ścianach w łazienkach oraz w kuchniach oraz wykonanie szpachlowania gładzią gipsową ścian i sufitów, - wykonanie białego montażu w łazienkach, - montaż stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej oraz podokienników wewnętrznych drewnianych i zewnętrznych z blachy cynkowo tytanowej w kolorze naturalnym, - renowacja istniejących drzwi drewnianych dwuskrzydłowych klatki schodowej, - malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, - wentylacja grawitacyjna w łazienkach i kuchniach – istniejące kanały wentylacyjne w kominach murowanych z cegły ceramicznej pełnej oraz nowe kanały z rur typu Spiro ocieplonych wełną mineralną wyprowadzone ponad dach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach