Przetargi.pl
Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Golina do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu w okresie od 01.09.2017 r. do 22.06.2018 r. na podstawie biletów miesięcznych

Centrum Usług Wspólnych w Golinie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-590 Golina, Kopernika
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 249 36 27 , fax. 63 249 36 27
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych w Golinie
  Kopernika 12
  62-590 Golina, woj. wielkopolskie
  tel. 63 249 36 27, fax. 63 249 36 27
  REGON: 001142854
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Golina do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu w okresie od 01.09.2017 r. do 22.06.2018 r. na podstawie biletów miesięcznych
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dowóz uczniów z terenu gminy Golina do następujących placówek oświatowych: a) Szkoła Podstawowa w Golinie, ul. Wolności 20 – ok. 170 uczniów; b) Szkoła Podstawowa w Kawnicach, Kawnice 50 – ok. 95 uczniów; c) Szkoła Podstawowa w Przyjmie, Przyjma 122 – ok. 35 uczniów. Do korzystania z usług uprawnionych będzie około 300 uczniów 2. Proponowane trasy oraz liczba uczniów dowożonych do poszczególnych szkół w gminie Golina określone zostały w Załączniku nr 2 do SIWZ (są to wartości prognozowane). 3. Przewóz ma być realizowany w oparciu o utworzone przez wykonawcę linie komunikacji regularnej z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży na postawie biletów miesięcznych. Wykonawca opracuje optymalne trasy dowozu i rozkłady jazy autobusów. 4. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania usług przewozowych na rzecz 3 szkół w ilości 50 km w odniesieniu do każdej szkół miesięcznie, co w rozliczeniu daje 150 km (dodatkowe zlecenie nie będą kolidować z zatwierdzonym rozkładem jazdy autobusów).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach