Przetargi.pl
Dostawy środków ochrony roślin (numer sprawy 4/2012)

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie ogłasza przetarg

 • Adres: 89-100 Nakło nad Notecią, Chrząstowo 8
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3853228, 3852052 , fax. 52 3852345
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie
  Chrząstowo 8 8
  89-100 Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3853228, 3852052, fax. 52 3852345
  REGON: 00007697700240
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chrzastowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Oddział Agencji Wykonawczej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy środków ochrony roślin (numer sprawy 4/2012)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Część I: 1) Przedmiotem zamówienia są dostawy do COBORU SDOO Chrząstowo 8, 89-100 Nakło nad Notecią następujących środków ochrony roślin: 2) HERBICYDY, CPV: 24.45.30.00-4: a) Komplet 560 SC, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 92 litrów (ilość szacunkowa); b) Metazanex 500 SC, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 140 litrów (ilość szacunkowa); c) Pantera 040EC, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 145 litrów (ilość szacunkowa); d) Granstar Ultra SX 50 SG, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 7 kg (ilość szacunkowa); e) Linurex 500 SC, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 9 litrów (ilość szacunkowa); f) Metron 700 SL, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 15 litrów (ilość szacunkowa); g) Targa Super 05 EC, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 27 litrów (ilość szacunkowa); h) Betanal maxx Pro 209 OD, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 150 litrów (ilość szacunkowa); i) Goltix 700 SC, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 150 litrów (ilość szacunkowa); j) Safari 50 WG, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 1,5 kg (ilość szacunkowa); k) Roundup Energy 450 SL, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 40 litrów (ilość szacunkowa); l) Reglone 200 SL, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 20 litrów (ilość szacunkowa); m) Mustang 306 SE, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 1 litr (ilość szacunkowa); n) Stomp 330 EC, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 2 litry (ilość szacunkowa); o) Trophy 768 EC, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 6 litrów (ilość szacunkowa); p) Lumax 537,5 SE, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 8 litrów (ilość szacunkowa); q) Basagran 480 SL, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 1 litr (ilość szacunkowa); r) Starane 250 EC, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 1 litr (ilość szacunkowa); s) Butisan Star 416 SC, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 20 litrów (ilość szacunkowa); t) Powertwin 400 SC, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 50 litrów (ilość szacunkowa). 3) FUNGICYDY, CPV: 24.45.70.00-2: a) Orius 250 EW, CPV: 24.45.70.00-2, w ilości 2 litry (ilość szacunkowa); b) Artea 330 EC, CPV: 24.45.70.00-2, w ilości 1 litr (ilość szacunkowa); c) Amistar 250 SC, CPV: 24.45.70.00-2, w ilości 4 litry (ilość szacunkowa); d) Sarfun 500 SC, CPV: 24.45.70.00-2, w ilości 1 litr (ilość szacunkowa); e) Tposin M 500 SC, CPV: 24.45.70.00-2, w ilości 21 litrów (ilość szacunkowa); f) Revus 250 SC, CPV: 24.45.70.00-2, w ilości 1 litr (ilość szacunkowa); g) Ranman 400 SC Twin Pack, CPV: 24.45.70.00-2, w ilości 1 litr (ilość szacunkowa); h) Polyram 70 WG, CPV: 24.45.70.00-2, w ilości 2 kg (ilość szacunkowa); i) Sancozeb 80 WP, CPV: 24.45.70.00-2, w ilości 5 kg (ilość szacunkowa); j) Captan 50 WP, CPV: 24.45.70.00-2, w ilości 1 kg (ilość szacunkowa); k) Flowbrix 380 SC, CPV: 24.45.70.00-2, w ilości 2 litry (ilość szacunkowa); l) Bumper Super 490 EC, CPV: 24.45.70.00-2, w ilości 200 litrów (ilość szacunkowa); m) Fandango 200EC, CPV: 24.45.70.00-2, w ilości 50 litrów (ilość szacunkowa); n) Tebu 250 EW, CPV: 24.45.70.00-2, w ilości 150 litrów (ilość szacunkowa); o) Gwarant 500 SC, CPV: 24.45.70.00-2, w ilości 6 litrów (ilość szacunkowa). 4) INSEKTYCYDY, CPV: 24.45.20.00-7: a) Sumi-Apha 050 EC, CPV: 24.45.20.00-7, w ilości 92 litry (ilość szacunkowa); b) Mospilan 20 SP, CPV: 24.45.20.00-7, w ilości 13 kg (ilość szacunkowa); c) Mavrik 240 EW, CPV: 24.45.20.00-7, w ilości 3 litry (ilość szacunkowa); d) Karate Zeon 050 CS, CPV: 24.45.20.00-7, w ilości 4 litry (ilość szacunkowa); e) Fastac 100 EC, CPV: 24.45.20.00-7, w ilości 1 litr (ilość szacunkowa); f) Danadim 400 EC, CPV: 24.45.20.00-7, w ilości 3 litry (ilość szacunkowa); g) Proteus 110 OD, CPV: 24.45.20.00-7, w ilości 62 litry (ilość szacunkowa); h) Dursban 480 EC, CPV: 24.45.20.00-7, w ilości 51 litrów (ilość szacunkowa). 5) REGULATORY WZROSTU, CPV: 24.45.40.00-1: a) Cerone 480 SL, CPV: 24.45.40.00-1, w ilości 180 litrów (ilość szacunkowa); b) Antywylegacz płynny 675 SL, CPV: 24.45.40.00-1, w ilości 16 litrów (ilość szacunkowa). 6) DEZYNFEKCJA MAGAZYNÓW, CPV: 24.96.00.00-1: a) Actelic 500 EC, CPV: 24.96.00.00-1, w ilości 5 litrów (ilość szacunkowa). 7) ZAPRAWY NASIENNE, CPV: 24.45.00.00-3: a) VITAVAX 200 FS, CPV: 24.45.00.00-3, w ilości 250 litrów (ilość szacunkowa). 8) BIOSTYMULATORY, CPV: 24.45.00.00-3: a) Asahi, CPV: 24.45.00.00-3, w ilości 100 litrów (ilość szacunkowa). 9) Wykonawca dostarczy ww. środki ochrony roślin na swój koszt, w uzgodnionych terminach (w dni robocze od poniedziałku do piątku) w godz. 7:00-15:00 do magazynów Zamawiającego zlokalizowanych w COBORU SDOO Chrząstowo 8. 2. Część II: 1) Przedmiotem zamówienia są dostawy do COBORU SDOO ZDOO Głębokie, 88-121 Chełmce następujących środków ochrony roślin: 2) HERBICYDY, CPV: 24.45.30.00-4: a) Betanal maxx Pro 209 OD, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 40 litrów (ilość szacunkowa); b) Safari 50 WG, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 0,6 kg (ilość szacunkowa); c) Lumax 537,5 SE, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 4 litry (ilość szacunkowa); d) Butisan Star 416 SC, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 3 litry (ilość szacunkowa); e) Roundup 360 SL, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 40 litrów (ilość szacunkowa); f) Legato Plus 600 SC, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 35 litrów (ilość szacunkowa); g) Command 480 EC, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 0,25 litra (ilość szacunkowa); h) Granstar 75 WG, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 0,15 kg (ilość szacunkowa); i) Fantom 069 EW, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 0,5 litra (ilość szacunkowa); j) Chwastox Extra 300 SL, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 15 litrów (ilość szacunkowa); k) Lontrel 300 SL, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 3 litry (ilość szacunkowa); l) Supero 05 EC, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 20 litrów (ilość szacunkowa); m) Kemifam Super Konc. 320EC, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 20 litrów (ilość szacunkowa). 3) FUNGICYDY, CPV: 24.45.70.00-2: a) Amistar 250 SC, CPV: 24.45.70.00-2, w ilości 2 litry (ilość szacunkowa); b) Bumper Super 490 EC, CPV: 24.45.70.00-2, w ilości 10 litrów (ilość szacunkowa); c) Gwarant 500 SC, CPV: 24.45.70.00-2, w ilości 3 litry (ilość szacunkowa); d) Duett Ultra 497 SC, CPV: 24.45.70.00-2, w ilości 2 litry (ilość szacunkowa); e) Sokół 460 EC /d. Falcon/, CPV: 24.45.70.00-2, w ilości 10 litrów (ilość szacunkowa); f) Yamato 303 SE, CPV: 24.45.70.00-2, w ilości 10 litrów (ilość szacunkowa); g) Acrobat MZ 69 WP, CPV: 24.45.70.00-2, w ilości 3 kg (ilość szacunkowa); h) Curzate CU 49,5 WP, CPV: 24.45.70.00-2, w ilości 3 kg (ilość szacunkowa); i) Ridomil Gold MZ 69 WG, CPV: 24.45.70.00-2, w ilości 2 kg (ilość szacunkowa). 4) INSEKTYCYDY, CPV: 24.45.20.00-7: a) Karate Zeon 050 CS, CPV: 24.45.20.00-7, w ilości 2 litry (ilość szacunkowa). 5) REGULATORY WZROSTU, CPV: 24.45.40.00-1: a) Stabilan 750 SL, CPV: 24.45.40.00-1, w ilości 20 litrów (ilość szacunkowa). 6) ZAPRAWY NASIENNE, CPV: 24.45.00.00-3: a) VITAVAX 200 FS, CPV: 24.45.00.00-3, w ilości 2 litry (ilość szacunkowa); b) Nuprid 600 FS, CPV: 24.45.00.00-3, w ilości 0,25 litra (ilość szacunkowa). 7) ŚRODKI O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU, CPV: 24.45.00.00-3: a) Olemix 84 EC, CPV: 24.45.00.00-3, w ilości 40 litrów (ilość szacunkowa). 8) Wykonawca dostarczy ww. środki ochrony roślin na swój koszt, w uzgodnionych terminach (w dni robocze od poniedziałku do piątku) w godz. 7:00-15:00 do magazynów Zamawiającego zlokalizowanych w COBORU SDOO ZDOO Głębokie. 3. Część III: 1) Przedmiotem zamówienia są dostawy do COBORU SDOO ZDOO Głodowo, 87-600 Lipno następujących środków ochrony roślin: 2) HERBICYDY, CPV: 24.45.30.00-4: a) Metazanex 500 SC, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 10 litrów (ilość szacunkowa); b) Linurex 500 SC, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 7 litrów (ilość szacunkowa); c) Reglone 200 SL, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 1 litr (ilość szacunkowa); d) Butisan Star 416 SC, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 1 litr (ilość szacunkowa); e) Chwastox Turbo 340 SL, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 22 litry (ilość szacunkowa); f) Roundup 360 SL, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 17 litrów (ilość szacunkowa); g) Legato Plus 600 SC, CPV: 24.45.30.00-4, w ilości 20 litrów (ilość szacunkowa). 3) FUNGICYDY, CPV: 24.45.70.00-2: a) Artea 330 EC, CPV: 24.45.70.00-2, w ilości 1 litr (ilość szacunkowa); b) Amistar 250 SC, CPV: 24.45.70.00-2, w ilości 1 litr (ilość szacunkowa); c) Sarfun 500 SC, CPV: 24.45.70.00-2, w ilości 2 litry (ilość szacunkowa); d) Gwarant 500 SC, CPV: 24.45.70.00-2, w ilości 2 litry (ilość szacunkowa); e) Caramba 60 SL, CPV: 24.45.70.00-2, w ilości 1 litr (ilość szacunkowa); f) Prosaro 250 EC, CPV: 24.45.70.00-2, w ilości 2 litry (ilość szacunkowa); g) Bumper 250 EC, CPV: 24.45.70.00-2, w ilości 5 litrów (ilość szacunkowa); h) Duett Ultra 497 SC, CPV: 24.45.70.00-2, w ilości 3 litry (ilość szacunkowa). 4) INSEKTYCYDY, CPV: 24.45.20.00-7: a) Sumi-Apha 050 EC, CPV: 24.45.20.00-7, w ilości 4 litry (ilość szacunkowa); b) Mospilan 20 SP, CPV: 24.45.20.00-7, w ilości 1,2 kg (ilość szacunkowa); c) Mavrik 240 EW, CPV: 24.45.20.00-7, w ilości 1,5 litra (ilość szacunkowa); d) Karate Zeon 050 CS, CPV: 24.45.20.00-7, w ilości 2,5 litra (ilość szacunkowa); e) Bi 58 Nowy, CPV: 24.45.20.00-7, w ilości 2 litry (ilość szacunkowa). 5) REGULATORY WZROSTU, CPV: 24.45.40.00-1: a) Cerone 480 SL, CPV: 24.45.40.00-1, w ilości 5 litrów (ilość szacunkowa); b) Antywylegacz płynny 675 SL, CPV: 24.45.40.00-1, w ilości 21 litrów (ilość szacunkowa). 6) ZAPRAWY NASIENNE, CPV: 24.45.00.00-3: a) VITAVAX 200 FS, CPV: 24.45.00.00-3, w ilości 5 litry (ilość szacunkowa). 7) ŚRODKI O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU, CPV: 24.45.00.00-3: a) Nu film 96 EC, CPV: 24.45.00.00-3, w ilości 1 litr (ilość szacunkowa). 8) Wykonawca dostarczy ww. środki ochrony roślin na swój koszt, w uzgodnionych terminach (w dni robocze od poniedziałku do piątku) w godz. 7:00-15:00 do magazynów Zamawiającego zlokalizowanych w COBORU SDOO ZDOO Głodowo. 4. Ilości szacunkowe dostarczanych środków ochrony roślin określonych w pkt 1, w pkt 2 i w pkt 3 mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Ostateczna ilość zamawianych środków będzie wynikała z faktycznych potrzeb zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. 5. Środki ochrony roślin muszą być jakościowo zgodne oraz spełniać wymagania Polskich Norm. 6. Wykonawca na żądanie Zamawiającego wraz z dostawą przedstawia etykiety charakteryzujące zamawiane środki ochrony roślin. 7. Wykonawca dostarczy środki ochrony roślin w sposób zapobiegający utracie walorów użytkowych, w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które posiadają nadrukowaną informację o nazwie środka, nazwie i adresie producenta oraz litrażu lub gramaturze. 8. Termin ważności dostarczanych środków ochrony roślin minimum 12 miesięcy, liczony od dnia dostawy. 9. Wykonawca w wyznaczonym terminie, najpóźniej do 31.12.2012 r. odbierze puste opakowania po dostarczonych środkach ochrony roślin. 10. Termin płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury, forma płatności: przelew.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 244530004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chrzastowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach