Przetargi.pl
Dostawy artykułów spożywczych różnych, nabiału, tłuszczy i jaj kurzych do Oddziału Zewnętrznego w Popowie Zakładu Karnego w Warszawie Białołęce ul. Nadbużańska 39 gm. Somianka pow. wyszkowski woj. mazowieckie

Zakład Karny Warszawa-Białołęka ogłasza przetarg

 • Adres: 03-016 Warszawa, ul. Ciupagi 1b
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 811 00 51 , fax. 0-22 321 73 57
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny Warszawa-Białołęka
  ul. Ciupagi 1b 1b
  03-016 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 811 00 51, fax. 0-22 321 73 57
  REGON: 01719119400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej -wymiar sprawiedliwo

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy artykułów spożywczych różnych, nabiału, tłuszczy i jaj kurzych do Oddziału Zewnętrznego w Popowie Zakładu Karnego w Warszawie Białołęce ul. Nadbużańska 39 gm. Somianka pow. wyszkowski woj. mazowieckie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1 - artykuły spożywcze różne Mąka pszenna CPV:15612100-2 PN-A-74022:2003-1000 kg; Kasza gryczana palona CPV:15613100-8 PN-87/A-74203-800 kg;Kasza jęczmienna CPV:15613100-8 PN-887A-74036- 1000 kg; Kasza manna CPV:15613100-8 PN-88/A-74203-700 kg; Ryż CPV:15614100-6 PN-A-74220:1997-700 kg; Makaron świderki CPV:15851100-9 PN-A-74220:1997-3000 kg; Bułka tarta CPV:15820000-2 PN-A-74113:1997/Az1:1999-720 kg; Miód sztuczny CPV:15831600-8 PN-88A-77626-1500 kg; Herbata granulowana CPV:15863000-5 PN-ISO 3720:1997/Ap1:2004-300 kg; Bulion o smaku wędzonki CPV:15891500-5 PN-A-79010:1996-240kg; Bulion z kury CPV:15891500-5 PN-A-94050:1996-240 kg; Przyprawa do zup w płynie CPV:15870000-7 PN-A-86967:1998/Az1:2002-200 l; Przyprawa do zup sypka CPV:15870000-7 PN-67/8132-10-200 kg; Sos cygański CPV:15871260-4 PN-A-94050:1996-240 kg; Zupa grzybowa w proszku CPV:15891400-4 PN-A-94050:1996-240 kg; Zupa barszcz biały w proszku CPV:15891400-4 PN-A-94050:1996-240 kg; Zupa pieczarkowa w proszku CPV:15891400-4 PN-A-94050:1996-360 kg; Liść laurowy CPV:15870000-7 PN-67/8132-10-5 kg; Majeranek CPV:15872300-4 PN-A-86958:1997/Az1:2002-8 kg; Papryka słodka mielona CPV:15870000-7 PN-A-86955:1997/Az1:2002-20 kg; Pieprz czarny naturalny mielony CPV:15872100-2 PN-A-86965:1997/Az1:2002-20 kg; Ziele angielskie CPV:15870000-7 PN-67/8132-14-3 kg; Ocet spirytusowy CPV:15871110-8 PN-EN-13188:2002/Ac:2003 240 l; Sól drobnoziarnista CPV:15872400-5 PN-C-84081-2:1998-500 kg; Cukier biały CPV:15831200-4 PN-A-74850:1996/Az1:2005-3500 kg; Kotlet sojowy schabowy CPV:1588200-4 PN-ISO 5506:2002-300 kg; Musztarda CPV:15871250-1 PN-A-86964:2002/Az1:2004-250 kg; Część nr 2 - nabiał Mleko 2% /folia1l) CPV:15511000-3 PN-A-86003:1998 -10500 l; Twaróg półtłusty CPV:15542100-0 PN-91/Aa3:2001-1100 kg; Śmietana 18% CPV:15512000-0 PN-PN-90/A-86050-100 l; Serek homogenizowany CPV:15550000-8 PN-PN-91/A-86300/Az3:2001-900kg Część nr 3 - tłuszcze Margaryna CPV:15431100-9 PN-A-86938:1997-3000 kg Olej uniwersalny CPV:15411100-3 PN-A-86901:1997/Az1:2001-800 l Część nr 4 - jaja kurze Jaja kurze kl A(konsumpcyjne) kategoria wagowa M CPV: 03142500-3 PN-86/A-86504 Opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniem 24000 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http/www.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach