Przetargi.pl
Dostawa ziemniaków, warzyw, owoców, grochu i fasoli do Aresztu Śledczego w Poznaniu

Areszt Śledczy w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-729 Poznań, ul. Młyńska 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8568250 , fax. 061 8568252
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy w Poznaniu
  ul. Młyńska 1 1
  61-729 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8568250, fax. 061 8568252
  REGON: 00059041500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna więziennictwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ziemniaków, warzyw, owoców, grochu i fasoli do Aresztu Śledczego w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  część 1 - ziemniaki(200000kg), buraki(30000kg), marchew(40000kg), cebula(40000kg), seler(20000kg), pietruszka korzeń(15000kg); część 2 - kapusta biała (17000kg), por (5000kg), kapusta czerwona (8000kg), pomidor (3000kg), jabłko(18000kg), kalarepa (1500kg), kalafior (1500kg), papryka (1000kg), rzodkiew biała (900kg),fasolka szparagowa (1000kg), pieczarki (2000kg), groch (2800kg), fasola (4200kg) ,ogórek zielony(4000kg), cukinia (1000kg); część 3 - banan (1000kg), mandarynki (1000kg);
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach