Przetargi.pl
Dostawa zamrażarek niskotemperaturowych.

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 83-400 Kościerzyna, ul. Piechowskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 686 01 31 , fax. 58 686 01 19
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.
  ul. Piechowskiego 36
  83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie
  tel. 58 686 01 31, fax. 58 686 01 19
  REGON: 19110303900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zamrażarek niskotemperaturowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa zamrażarek niskotemperaturowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39711120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach