Przetargi.pl
Dostawa zamrażalki niskotemperaturowej.

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 80-308 Gdańsk, Polanki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 552 50 81 , fax. 58 552 47 41
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Polanki 119
  80-308 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 552 50 81, fax. 58 552 47 41
  REGON: 29420800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitalpolanki.ezamawiajacy.pl; http://szpitalpolanki.pl/; https://szpitalpolanki119.bip.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zamrażalki niskotemperaturowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa zamrażalek nisko temperaturowych w ilości 1 sztuk. 2. Wykonawca zobowiązuje się do rozmieszczenia, instalacji i montażu przedmiotu umowy oraz do jego prezentacji w siedzibie Zamawiającego w zakresie: uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji dostarczonego wyrobu , w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jak również do jego przeniesienia, montażu i uruchomienia w okresie gwarancji w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39711120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach