Przetargi.pl
Dostawa wyrobów medycznych do terapii oddechowej, do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze - Dozownik rotametryczny z nawilżaczem.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 26-060 Chęciny, Czerwona Góra
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 465 240 , fax. 413465567
 • Data zamieszczenia: 2021-05-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
  Czerwona Góra 10
  26-060 Chęciny, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 465 240, fax. 413465567
  REGON: 29621300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://czerwonagora.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów medycznych do terapii oddechowej, do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze - Dozownik rotametryczny z nawilżaczem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dozownik rotametryczny z nawilżaczem. Zakres przepływu 0-15 l/min, wtyki do systemu AGA, nawilżacz wielokrotnego użytku z zaworem bezpieczeństwa. 8 sztuk - wtyk z pinem do góry 38 sztuk - wtyk z pinem do dołu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33157200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach