Przetargi.pl
Dostawa wyrobów medycznych do terapii oddechowej - Butlowy reduktor ciśnienia z szybkozłączką oraz rozgałęźnik

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 26-060 Chęciny, Czerwona Góra
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 465 240 , fax. 413465567
 • Data zamieszczenia: 2021-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
  Czerwona Góra 10
  26-060 Chęciny, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 465 240, fax. 413465567
  REGON: 29621300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://czerwonagora.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów medycznych do terapii oddechowej - Butlowy reduktor ciśnienia z szybkozłączką oraz rozgałęźnik
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) Rozgałęznik Y ( wtyk AGA - 2x szybkozłącze AGA ). Ilość: 16 szt. b) Membranowy regulator ssania do wysokiej prózni AWA 1000 W z pojemnikiem zabezpieczajacym 300ml, mocowany bezposrednio do punktu VAC - AGA. Ilość: 4 szt. c) Butlowy reduktor ciśnieniowy z szybkozłączem AGA i krócem na wąż (tlen) (nastawny).Ilość: 5 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33157200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach