Przetargi.pl
dostawa używanego samochodu śmieciarki dla potrzeb Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu ogłasza przetarg

 • Adres: 06-300 Przasnysz, ul. Kacza 9
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7522844 , fax. 029 7522844
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu
  ul. Kacza 9 9
  06-300 Przasnysz, woj. mazowieckie
  tel. 029 7522844, fax. 029 7522844
  REGON: 55120539100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgkimprzasnysz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa używanego samochodu śmieciarki dla potrzeb Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje zakup używanego specjalistycznego pojazdu do zbierania odpadów -śmieciarka, o następujących parametrach: używany bezwypadkowy w pełni sprawny z ważnym badaniem technicznym, po wykonaniu pełnego przeglądu technicznego, nie starszy niż 2006r - zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, udokumentowany przebieg nie więcej niż 300 tyś. km Podwozie: -typ podwozia dwuosiowe(4x2) -rozstaw osi nie większy niż 4200 mm -długość nie większa niż 8500 mm -dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie większa niż 18000 kg -dopuszczalna ładowność nie mniejsza niż 7200 kg -rura wydechowa wyprowadzona do góry -wlot powietrza wyprowadzony do góry -zbiornik paliwa stalowy nie większy niż 180 litrów -zawieszenie oś przednia wyposażona w paraboliczne resory piórowe -zawieszenie oś tylna napędzana pneumatyczna sterowana elektronicznie z redukcją wyposażona amortyzatory i stabilizator -moc silnika min.240 KM -skrzynia biegów manualna -mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego -kabina 3-osobowa -kabina kolor pomarańczowy -fotel kierowcy pneumatyczny ze zintegrowanym zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa -fotel obsługi podwójny(wew. z dwupunktowym pasem bezpieczeństwa , zew. z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa) -dwa lusterka główne, jedno lusterko krawężnikowe i jedno lusterko szerokokątne -kamera cofania -koło kierownicy z możliwością regulacji położenia -układ hamulcowy tarczowy z systemem ABS dwuobwodowy -rama i kabina bez śladów korozji -koła R-22,5 -tachograf cyfrowy z ważną legalizacją -układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie -pojazd wyposażony w światła ostrzegawcze z przodu i tyłu Zabudowa - zabudowa kolor pomarańczowy -śmieciarka jednokomorowa z urządzeniem zasypowym tylnym -pojemność skrzyni ładunkowej 16m3-18m3 -odwłok wykonany z blachy o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie -zabudowa wykonana ze stali Domex lub równoważnej -mechanizm zgniatania liniowy -stopień zagęszczania odpadów 1:7 -uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 110 do 1100 litrów -ramiona dla pojemników 1100 litrów -sterowanie urządzeniem zasypowym po obu stronach zabudowy -dwa stopnie dla ładowaczy z czujnikami ograniczenia prędkości -osłony bezpieczeństwa -zbiornik na ciecz -przycisk automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedynczego -przełącznik mały/duży zgniot -zawór spustowy w odwłoku -uszczelka pomiędzy zabudową a odwłokiem zabezpieczająca przed wyciekiem substancji ciekłych -automatyczna blokada odwłoka -funkcja uwalniania zakleszczonych przedmiotów -system centralnego smarowania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341445113
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzgkimprzasnysz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach