Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu - śmieciarki do zbiórki odpadów komunalnych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6624278 w, 35 , fax. 023 6624278
 • Data zamieszczenia: 2014-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Spółka z o.o.
  ul. Mickiewicza 4 4
  09-100 Płońsk, woj. mazowieckie
  tel. 023 6624278 w, 35, fax. 023 6624278
  REGON: 13031457400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.plonsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu - śmieciarki do zbiórki odpadów komunalnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu - śmieciarki do zbiórki odpadów komunalnych. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1.2.1. Dane dotyczące podwozia pojazdu: 1) Podwozie o dmc 26 t przystosowane do zabudowy bezpylnej, 2) Podwozie nowe, nieużywane i nie starsze niż 15 miesięcy od daty produkcji, 3) Układ napędowy pojazdu 6 x 2 -4 oś wleczona skrętna, 4) Rozstaw osi pojazdu w przedziale 1 - 2 od 3 850 do 3 900 mm, 2 - 3 od 1 300 do 1 400 mm, 5) Waga podwozia z kabiną nie większa niż 6 540 kg, 6) Zawieszenie pojazdu: - resorowe przód, - pneumatyczne tył, 7) Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej, 8) Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe, system ABS, system kontroli trakcji, system antypoślizgowy ARS, 9) Nośność osi przedniej min. 7 500 kg, 10) Nośność osi tylnej napędowej min. 11 500kg, 11) Nośność osi trzeciej min 7 500 kg, 12) Ogumienie 315/80R22,5, 13) Silnik o zapłonie samoczynnym i mocy 280 - 300 kM i momencie obrotowym min 1 150 Nm, 14) Płomieniowe urządzenie rozruchowe, 15) Norma emisji spalin Euro 5, 16) Emisja CO nie większa niż 0,5 g/km, 17) Emisja HC nie większa niż 0,05 g/km, 18) Emisja NOx nie większa niż 0,18 g/km, 19) Emisja PM nie większa niż 0,005 g/km, 20) Wydech pojazdu górny umieszczony za kabiną pojazdu, 21) Silnik wyposażony w przystawkę odbioru mocy odsilnikową, 22) Zbiorniki paliwa o pojemności min 280 litrów, 23) Skrzynia biegów ZF 9S -1310 OD, 24) Akumulatory min 2 x175 Ah oraz wyłącznik prądu, 25) Alternator min 3 300 W, 26) Kabina dzienna kompaktowa, trzyosobowa w kolorze białym, długość nie większa niż 1 650 mm, szerokość nie większa niż 2 245 mm, 27) Siedzenia w układzie 1+2, 28) Elektrycznie sterowane szyby, 29) Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne, 30) Reflektory halogenowe H7, 31) Światła do jazdy dziennej, 32) Immobilizer fabryczny, 33) Centralny zamek, 34) Tachograf elektroniczny, 35) Gniazdo elektryczne 12V, 36) Pojazd wyposażony w fabryczne osłony boczne antyrowerowe, 37) Belki przeciwnajazdowe, 38) Komputer pokładowy z wyświetlaczem w jęz. polskim, 39) Dwa kliny, podnośnik hydrauliczny, narzędzia do obsługi pojazdu, 40) Instrukcja obsługi w jęz. polskim, 41) Wymagana homologacja pojazdu kompletnego. 1.2.2. Dane dotyczące zabudowy: 1) Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym, o przekroju prostokątnym z podłogą płaską, 2) Zabudowa fabrycznie nowa, 3) Skrzynia ładunkowa ożebrowana na zewnątrz profilem stalowym, 4) Pojemność skrzyni ładunkowej - 20 - 22 m?, 5) Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne na bocznej ścianie, 6) Objętość kosza zasypowego min. 2 m3, 7) Odwłok wykonany z blachy trudnościeralnej, 8) Zabezpieczenie przed gwałtownym opadnięciem odwłoka, 9) Wanna odwłoka wykonana z blachy trudnościeralnej o gr. min. 8 mm, 10) Mechanizm zgniatania szufladowy, 11) Prowadnice płyty wypychającej umiejscowione na ścianach bocznych zabudowy, 12) Stopień zagęszczenia odpadów min. 1:5, 13) Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym na min. trzy inne wartości - przełączenie w pulpicie w kabinie kierowcy na warianty surowców wtórnych, 14) Wrzutnik dostosowany do współpracy z pojemnikami od 120 litrów do 1 100 l litrów, 15) Wrzutnik mocowany do odwłoka na śrubach w pełni demontowalny, 16) Wrzutnik w całości ocynkowany, lakierowany, 17) Automatyczny układ wstrząsający, 18) Automatyczne sterowanie przeciwkolizyjne pomiędzy pokrywami pojemników a mechanizmem załadunkowym, 19) Sygnalizacja zasyp za nisko na terminalu w kabinie kierowcy, 20) Wysokość krawędzi wrzutnika po opuszczeniu burty max. 1 100 mm, 21) Czas opróżniania pojemników: a) 120 l max. 6 - 8 sek, b) 1 100 l max. 11 - 12 sek, 22) Podnoszenie, opróżnianie i odstawianie pojemników odbywa się bez podnoszenia obrotów silnika, 23) Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka, 24) Skrzynka sterownicza umieszczona po prawej stronie wrzutnika musi być zamontowana na odchylanym ramieniu i posiadać min. następujące funkcje: sterowanie wrzutnikiem, start prasy, sygnał dźwiękowy oraz wyłącznik bezpieczeństwa, 25) Płynne sterownie hydrauliczne wrzutnika, 26) Dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka, 27) Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów, 28) Króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym, 29) Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowane w kabinie kierowcy, 30) Dwa wyłączniki bezpieczeństwa, 31) Sterownik do automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedynczego, 32) Sterowanie ręczne płyty zgarniającej, 33) Sterowanie płytą wypychającą wysuwanie i wsuwanie odbywa się z pulpitu znajdującego się przy siedzeniu w kabinie kierowcy, 34) Możliwość odczytu w urządzeniu rejestrującym liczby cykli pracy miedzy innymi: - prasy zagęszczającej, - podnoszenia i opuszczania odwłoka, - czasu pracy pompy hydraulicznej, przez osoby nadzorujące prace obsługi 35) Możliwość wykonania autodiagnozy sprawności układu elektrycznego przez urządzenie znajdujące się w kabinie kierowcy, 36) Włączenie pompy hydraulicznej poprzez sprzęgło elektromagnetyczne, 37) Zabudowa wykonana ze stali, minimum dwukrotnie gruntowana i lakierowana, 38) Kolor zabudowy RAL 5012, 39) Oświetlenie wg obowiązujących przepisów: - światła hamowania, - światła postojowe, - kierunkowskazy, - dwa światła alarmowe, - kogut z przodu i z tyłu pojazdu, - dwa reflektory robocze na odwłoku, po lewej i prawej stronie, 40) Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku, 41) Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami ograniczającymi prędkość i jazdę w tył, automatyczna informacja w kabinie kierowcy o tym, który stopień jest zajęty, 42) Sygnał dźwiękowy przy cofaniu się pojazdu, 43) Zabudowa musi posiadać znak CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej według PN 1501-1 z późniejszymi zmianami, 44) Układ centralnego smarowania na smar nieprogresywny z elektronicznym sterowaniem i rejestracją pracy systemu - zmiana częstotliwości smarowania w kabinie kierowcy w min 3 zakresach (informacją o minimalnym stanie smaru w zasobniku, system alarmowy, brak ciśnienia przerwana linia główna smarowania), 45) Zbiornik do mycia rąk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341445113
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 43 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgk.plonsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach