Przetargi.pl
Dostawa śmieciarki o poj. skrzyni 7-8 m3 wraz z urządzeniem zasypowym zamontowanej na podwoziu samochodowym o DMC 7000- 9000 kg

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7582063, 7582067 , fax. 022 7582063, 7582057
 • Data zamieszczenia: 2015-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Spółka z o.o.
  ul. Stefana Bryły 6 6
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 022 7582063, 7582067, fax. 022 7582063, 7582057
  REGON: 01613749400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszkow-mzo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa śmieciarki o poj. skrzyni 7-8 m3 wraz z urządzeniem zasypowym zamontowanej na podwoziu samochodowym o DMC 7000- 9000 kg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Podwozie 1. Silnik diesel 2. Norma Emisja spalin min. EURO 5 3. Moc silnika min. 160 KM 4. Skrzynia biegów manualna - 6 biegowa 5. Układ napędowy 4x2 6. Kabina z wysuniętą komorą silnika i wejściem za osią, 3 miejsca: kierowcy +2 pasażerów 7. Kolor kabiny biały 8. Półka nad przednią szybą kabiny 9. Klimatyzacja kabiny manualna 10. Poduszka powietrzna kierowcy 11. Fotel kierowcy amortyzowany, regulowany w 3 płaszczyznach 12. Zbiornik paliwa min. 100 l 13. Zbiornik paliwa zabezpieczony kluczykiem 14. DMC 7 000 - 9 000 kg 15. Rozstaw osi max. 3800 16. Przystawka odbioru mocy dostosowana do pracy zabudowy 17. Sztywna belka tylnej osi, paraboliczne tylne zawieszenie wielopiórowe 18. Podwójne ogumienie na tylnej osi: 225 na 75 R16, Pełnowymiarowe koło zapasowe 19. Rama pojazdu - Podłużnice ze stalowych profili C połączone rurowymi poprzecznicami 20. Blokada tylnego mostu 21. Sygnał biegu wstecznego 22. Alternator min. 180 Ah 23. Elektrycznie otwierane szyby 24. Zamek centralny + immobilizer 25. Lusterka sterowane elektrycznie , podgrzewane 26. Oświetlenie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz światło ostrzegawcze tzw. kogut LED - belka - na kabinie pojazdu, z centralnie umieszczonym napisem MZO 27. Kamera cofania II. Zabudowa 1. Parametry techniczne dotyczące zabudowy spełniają wymagania określone w normie PN-EN 1501-1 wraz z późniejszymi zmianami, 2. Oznakowanie całej zabudowy oraz elementów bezpieczeństwa znakiem CE, 3. Kolor zabudowy RAL 6018, 4. Instrukcja obsługi zabudowy w języku polskim, 5. Pojemność skrzyni ładunkowej min. 7 - 8 m sześć, 6. Skrzynia ładunkowa profilowana, ożebrowana profilem zamkniętym, 7. Uniwersalne urządzenie załadowcze i kosz zasypowy przystosowane do obsługi pojemników o pojemności od 120 l. do 1100 l. umieszczone z tyłu, przystosowane do montażu dynamicznego systemu wagowego oraz systemu RFID 8. Stopień zagęszczenia odpadów: 3:1, 9. Czas opróżniania pojemników: - o pojemności: 120 l - max 8 s, - o pojemności: 1100 l. - max 12 s, 10. Możliwość przeładowywania odpadów zebranych w maksymalnie zapełnionej skrzyni ładunkowej pojazdu do innej jednostki będącej w posiadaniu Zamawiającego, o tylnym załadunku z krawędzią zasypu na wysokości 1350 mm od podłoża i szerokości zasypu 1700 mm, 11. Dwa wyłączniki bezpieczeństwa, umieszczone po obu stronach zabudowy, 12. Układ centralnego smarowania urządzeń zabudowy min. 15 pkt., 13. Króciec odpływowy w wannie załadowczej do grawitacyjnego opróżniania, gromadzący odciek powstający w procesie zgniatania odpadów, 14. Reflektory robocze LED oświetlające tył pojazdu (2 szt.), 15. Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami - automatyczna informacja w kabinie kierowcy o tym, który stopień jest zajęty - automatyczne wyłączenie prasy, 16. W przypadku zajęcia stopnia przez ładowacza - ograniczenie prędkości jazdy w przód do 30 km na h oraz blokada jazdy w tył, 17. Oświetlenie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz światło ostrzegawcze tzw. kogut LED z tyłu pojazdu, 18. Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na czołowej ścianie kabiny i z tyłu pojazdu po obu stronach kosza załadowczego, 19. Tablice aluminiowe na całej powierzchni bocznej zabudowy, 20. Możliwość wykonania auto diagnozy sprawności układu elektrycznego przez urządzenie znajdujące się w kabinie kierowcy, III. System Monitorowania i kontroli 1. Kamera monitoringu pracy umieszczona z tyłu zabudowy 2. Monitor monitoringu w kabinie kierowcy oraz kamera w kabinie z widokiem na przód samochodu, 3. Rejestrator wideo z możliwością synchronizacji danych z posiadanym przez Zamawiającego systemem GPS w celu umożliwienia równoczesnego odtworzenia śladu pojazdu (wraz z dodatkowymi czujnikami) i obrazu z zainstalowanych kamer. Parametry zapisu 25 kl na s (2 kamery). Rejestrator musi mieć możliwość obsługi dysku HDD 2,5, obsługiwać karty SD i mieć możliwość eksportu danych na USB. 4. Wraz z rejestratorem musi być dostarczone oprogramowanie do odczytu filmu z kamer. 5. Widok z kamer z widokiem na przód i tył samochodu musi być zapisywany w rejestratorze wideo 6. Sterownik GPS wraz z czujnikiem załadunku i wyładunku 7. Urządzenia zasypowe fabrycznie wyposażone w dynamiczny system ważący pojemników wg poniższych wymogów: - System wagowy zgodny z dyrektywą europejską MID - Tensometry systemu ważenia wykonane z materiału odpornego na korozję - Możliwość niezależnego ważenia każdego z pojemników przynajmniej na zasypie szerszym wg PN NE 840-1 lub jednego zgodnego z PN EN 840-2, 840-3 - System ważenia i identyfikacji radiowej pojemników - Dokładność ważenia dla pojemników PN EN 840-1: - o wadze do 25 kg dokładność ważenia +,- 0,5 kg - o wadze ponad 25 kg dokładność ważenia +,- 0,75 kg - dla pojemników PN EN 840-2, 840-3: - o wadze do 250 kg dokładność ważenia +,- 5 kg o wadze ponad 250 kg dokładność ważenia +,- 7,5 kg - Dokładność ważenia musi być zachowana przy przechyle poziomym pojazdu +,- 10st 8. Urządzenie zasypowe wyposażone w system do radiowej identyfikacji pojemników (RFID) wg poniższych wymogów: - Anteny do odczytu transponderów zamontowanych na pojemnikach. - Przystosowane do odczytu transponderów 134,2 kHz zgodnych z normą EN 14803 UWAGA! Wszystkie urządzenia oraz sposób ich rejestracji i komunikacji systemu monitorowania: GPS, RFID i dynamicznego ważenia muszą być kompatybilne z funkcjonującym dotychczas u Zamawiającego, systemem firmy ELTE GPS Uwaga! Podwozie , zabudowa i pozostałe elementy muszą być fabrycznie nowe IV. Pozostałe wymagania: 1. - kliny pod koła (2 szt.), 2. - podnośnik hydrauliczny (5 t.), 3. - fabryczny komplet kluczy, 4. - gaśnica i trójkąt ostrzegawczy, 5. - komplet dokumentów umożliwiający rejestrację pojazdu 6. Certyfikat spełnienia normy EURO dla samochodu 7. Instrukcję samochodu - instalacja elektryczna - schematy i rozmieszenie - instalacja hydrauliczna - schematy i rozmieszenie - instalacja pneumatyczna - schematy i rozmieszenie - katalog części zamiennych w wersji elektronicznej 8. DTR osprzętu zamontowanego na samochodzie zawierającą: - instalacja elektryczna - schematy i rozmieszenie - instalacja hydrauliczna - schematy i rozmieszenie - instalacja pneumatyczna - schematy i rozmieszenie - katalog części zamiennych w wersji elektronicznej Podczas odbioru pojazdu musi być funkcjonalnie potwierdzony system identyfikacji i ważenia pojemników na terminalu pokładowym. Poprzez wysłanie z systemu Unisoft trasy zawierającej listę punktów adresowych. Trasa musi być odczytana na terminalu pokładowym. Przykładowe pojemniki z zawartością muszą zostać odczytane w trasie (poprzez odczytanie nr identyfikacyjnego pojemnika oraz wagi zawartości skojarzonej z punktem adresowym)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341445113
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2000

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach