Przetargi.pl
Dostawa używanego pojazdu ciężarowego o dmc do 3,5 tony z zabudową kontenerową oraz hydrauliczną platformą załadowczą

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 72-010 Police, ul. Tanowska 8
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 3121120 , fax. 091 3175177
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A.
  ul. Tanowska 8 8
  72-010 Police, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 3121120, fax. 091 3175177
  REGON: 81004858600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa używanego pojazdu ciężarowego o dmc do 3,5 tony z zabudową kontenerową oraz hydrauliczną platformą załadowczą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego - rok produkcji nie starszy niż 2011, pojazdu ciężarowego o dmc do 3,5 tony z zabudową kontenerową oraz hydrauliczną platformą załadowczą. Wymagania (parametry) techniczne, jakim odpowiadać musi oferowany pojazd Dane techniczne podwozia: Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 ton, ładowność min. 800 kg Rok produkcji min. 2011 rok Kupiony i zarejestrowany w Polsce, serwisowany w ASO, przebieg do 80.000 km, bezwypadkowy Silnik:wysokoprężny min. 120 KM, pojemność silnika od 2 do 2,5 litrów, silnik spełniający normy emisji spalin EURO 4, skrzynia biegów manualna 6 biegowa Napęd na tylną oś Układ kierowniczy ze wspomaganiem Kabina:kabina minimum dwumiejscowa, kolor białyklimatyzacja, lusterka wsteczne elektrycznie regulowane, oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, regulacja zasięgu świateł, spojler na dachu kabiny, elektrycznie otwierane szyby w drzwiach, radio CD Dane techniczne zabudowy: Kontener zamknięty długość kontenera min. 4200 mm szerokość kontenera min. 2200 mm wysokość kontenera min. 2200 mm drzwi tylne na całej powierzchni, dwa skrzydła drzwi boczne po prawej stronie w przedniej części kontenera Hydrauliczna platforma załadowcza zamontowana z tyłu pojazdu udźwig min. 750 kg, szerokość platformy zbliżona do szerokości kontenera
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341300007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.trans-net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach