Przetargi.pl
Dostawa urządzeń komputerowych i sprzętu komputerowego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 11 części

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-290 Lublin, ul. Doświadczalna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7445061 w. 110 , fax. 817 445 067
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
  ul. Doświadczalna 4
  20-290 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 7445061 w. 110, fax. 817 445 067
  REGON: 32638000000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń komputerowych i sprzętu komputerowego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 11 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa urządzeń komputerowych i sprzętu komputerowego dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 11 części” 2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie: Część 1: Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 1 zestaw Część 2: Laptop z oprogramowaniem 1 – 1 sztuka Część 3: Laptop z oprogramowaniem 2 - 1 sztuka Część 4: Laptop z oprogramowaniem 3 - 1 sztuka Część 5: Laptop z oprogramowaniem 4 - 1 sztuka Część 6: Laptop z oprogramowaniem 5 - 1 sztuka Część 7: Laptop z oprogramowaniem 6 - 1 sztuka Część 8: Stacja robocza wysokiej wydajności - 1 sztuka Część 9: Akcesoria komputerowe (kable USB - USB-C, Myszki komputerowe, Dyski SSD, HDD, Adaptery micro HDMI- VGA, przenośne pamięci USB, Dyski zewnętrzne USB, Pamięci RAM, Zasilacz awaryjny, Słuchawki) Część 10: Laptop z oprogramowaniem 7 – 1 sztuka Część 11: Laptop z oprogramowaniem 8 - 1 sztuka 3. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Część 1: 30213100-6 Komputery przenośne, 30237120-6 Porty komputerowe, 48310000-4 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, 30231310-3 Wyświetlacze płaskie, 30237460-1 Klawiatury komputerowe, 30237410-6 Myszka komputerowa, 48620000-0 Systemy operacyjne. Część 2: 30213100-6 Komputery przenośne, 48310000-4 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, 48620000-0 Systemy operacyjne, 30237410-6 Myszka komputerowa. Część 3: 30213100-6 Komputery przenośne, 48310000-4 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, 48620000-0 Systemy operacyjne, 30237410-6 Myszka komputerowa Część 4: 30213100-6 Komputery przenośne, 48310000-4 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, 30237410-6 Myszka komputerowa. Część 5: 30213100-6 Komputery przenośne, 48310000-4 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, 30237410-6 Myszka komputerowa, 48620000-0 Systemy operacyjne. Część 6: 30213100-6 Komputery przenośne, 48310000-4 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, 30237410-6 Myszka komputerowa, 48620000-0 Systemy operacyjne. Część 7: ): 30213100-6 Komputery przenośne, 48310000-4 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, 30237410-6 Myszka komputerowa, 48620000-0 Systemy operacyjne. Część 8: 30214000-2 Stacje robocze, 48310000-4 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, 48620000-0 Systemy operacyjne, 35100000-5 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające, 31682530-4 Awaryjne urządzenia energetyczne. Część 9: 30234500-3 Pamięci do przechowywania danych, 30236110-6 Pamięć o dostępie swobodnym (RAM), 30237200-1 Akcesoria komputerowe, 30233180-6 Urządzenia z pamięcią flash, 30237132-3 Interfejs USB, 32572000-3 Kabel komunikacyjny, 32342412-3 Głośniki, 30237240-3 Kamera internetowa, 30234100-9 Dysk magnetyczny, ): 30237410-6 Myszka komputerowa, 30237280-5 Akcesoria zasilające, 35100000-5 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające, 32342100-3 Słuchawki, 30233180-6 Urządzenia z pamięcią flash, 30237132-3 Interfejs USB. Część 10: 30213100-6 Komputery przenośne, 48310000-4 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, 48620000-0 Systemy operacyjne, 30237410-6 Myszka komputerowa. Część 11: 30213100-6 Komputery przenośne, 48310000-4 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, 48620000-0 Systemy operacyjne, 30237410-6 Myszka komputerowa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach