Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania we Włodawie - dostawa ryb przetworzonych i konserwowych, warzyw i owoców mrożonych

Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 20-072 Lublin, Lubomelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5245108/09 w.13 , fax. 081 5245108/09
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
  Lubomelska 1-3
  20-072 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5245108/09 w.13, fax. 081 5245108/09
  REGON: 00700346700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: lubelska.ohp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania we Włodawie - dostawa ryb przetworzonych i konserwowych, warzyw i owoców mrożonych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych [artykuły żywnościowe muszą być dopuszczone do obrotu oraz posiadać dobrą jakość. Produkty te powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w zbiorowym żywieniu. Produkty dostarczane powinny posiadać odpowiednio długi termin ważności (nie krótszy, niż 60% całkowitego okresu przydatności do spożycia)] do Ośrodka Szkolenia i Wychowania we Włodawie - dostawa ryb przetworzonych i konserwowych, warzyw i owoców mrożonych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15331170-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach