Przetargi.pl
Dostawa tuszy, tonerów, taśm barwiących, głowic, bębnów, grzałek, pasów transferowych do drukarek oraz tonerów, folii i bębnów do faksów będących na stanie Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku.

Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-062 Białystok, Warszawska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 83
 • Data zamieszczenia: 2021-08-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku
  Warszawska 13 lok. 7U
  15-062 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 83
  REGON: 38175487300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.cui.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa tuszy, tonerów, taśm barwiących, głowic, bębnów, grzałek, pasów transferowych do drukarek oraz tonerów, folii i bębnów do faksów będących na stanie Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tuszy, tonerów, taśm barwiących, głowic, bębnów, grzałek i pasów transferowych do drukarek oraz tonerów, folii i bębnów do faksów będących na stanie Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku. Ilość materiałów określona została w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz cenowy. Wymagania dotyczące realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ – projekt umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192113-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach