Przetargi.pl
Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku wraz z budową parkingu przy szkolnym Centrum Sportowym "Tysiąclecia", al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49 , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2021-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku wraz z budową parkingu przy szkolnym Centrum Sportowym "Tysiąclecia", al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu oraz budowa parkingu przy szkolnym Centrum Sportowym "Tysiąclecia" z instalacją oświetlenia i monitoringu (parking w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach