Przetargi.pl
Dostawa stolików medycznych, szaf, stojaków oraz ramek na karty gorączkowe

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7651397 , fax. 062 7571323
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
  ul. Poznańska 79 79
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7651397, fax. 062 7571323
  REGON: 00126675700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.kalisz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa stolików medycznych, szaf, stojaków oraz ramek na karty gorączkowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa stolików medycznych, szaf, stojaków oraz ramek na karty gorączkowe Pozycja Nr 1 Formularza Cenowego Stolik medyczny pod aparat KTG - wymiary: 400x760x800mm, wielkość blatu: 700x400mm. Wykonany z blachy stalowej ocynkowanej i pokrytej lakierem proszkowym. Posiada relingi zabezpieczające oraz listwę zasilającą. Całość osadzona na podstawie wyposażonej w cztery kółka w tym dwa z blokadą. Pozycja Nr 2 Formularza Cenowego Szafa Kartotekowa - wymiary: szer: 640, głębokość: 630, wysokość: 1340, waga: ok. 70kg. Centralny zamek cylindryczny z kluczykiem petentowym, blokada wysuwu więcej niż 1 szuflady jednocześnie, 2 tłoczone wizytowniki na każdej szufladzie do umieszczania etykiet opisujących zawartość szuflady, stopki regulowane. Pozycja Nr 3 Formularza Cenowego Ławka Tera 5-osobowa - Zestaw na profilu metalowym malowanym proszkowo, siedzisko i oparcie - sklejka Pozycja Nr 4 Formularza Cenowego Ławka Tera 3-osobowa - Zestaw na profilu metalowym malowanym proszkowo, siedzisko i oparcie - sklejka Pozycja Nr 5 Formularza Cenowego Wózek do brudnej bielizny - wymiary: dł: 560mm, szer:545mm, wys: 1030mm. Metalowy składany szkielet lakierowany proszkowo, lniany worek o pojemności 100 litrów, pokrywa tworzywowa, cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. Pozycja Nr 6 Formularza Cenowego Taboret - ergonomiczne oparcie, oparcie z regulacją wysokości, okrągłe tapicerowane siedzisko o śr. ok. 350mm. Standardowy kolor - zieleń medyczna, podstawa pięcioramienna wykonana ze stali nierdzewnej z kółeczkami o śr. ok. 50mm, dwa kółka z blokadą. Siedzisko podnoszone hydraulicznie (pedałem nożnym). Pozycja Nr 7 Formularza Cenowego Taboret zabiegowy - posiada podstawę jezdną na czterech kółkach, w tym dwa z blokadą, wykonaną ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub ze stali chromowanej. Wyposażony jest w siedzisko tapicerowane, z regulacją wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego. Wyposażenie dodatkowe to: oparcie na plecy i podpórka pod stopy. Pozycja Nr 8 Formularza Cenowego Ramka na karty gorączkowe - Wykonana z tworzywa (unilam) z jedną zawieszką do mocowania na ramę łóżka, klips do przypięcia karty gorączkowej, wymiary 25x30cm Pozycja Nr 9 Formularza Cenowego Stojak pod kardiomonitor - przeznaczony do przewożenia aparatury medycznej do łóżka chorego, skonstruowany w sposób zabezpieczający urządzenie przed upadkiem, wykonany w całości ze stali kwasoodpornej i wyposażony w półkę o dł. 30 cm i szerokości 20 cm - otworami do montażu z koszykiem na przewody, uchwyt do prowadzenia stojaka. Podstawa pięcioramienna wyposażona w koła, w tym dwa z blokadą. Wymiary: średnica podstawy 600mm, wysokość całkowita 1250mm. Pozycja Nr 10 Formularza Cenowego Wózek anestezjologiczny - Blat roboczy i podstawa dolna wykonana z tworzywa sztucznego, górna półka stanowi podstawę pod aparaturę medyczną jak również pod różnego rodzaju pojemniki, ampułki itd. Mechanizm blokowania szuflad zapobiega ich wysuwaniu podczas jazdy. Wózek wyposażony jest w 4 cichobieżne kółka (dwa z nich posiadają hamulec) zapewniające jego sprawne przemieszczanie. Wymiary: wysokość 1410mm, szerokość 770mm, głębokość 700mm Oferowane wyroby muszą być fabrycznie nowe. Niniejsze zamówienie obejmuje również: - dostawę przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy, - montaż w siedzibie Zamawiającego - szkolenie personelu przy odbiorze technicznym produktów Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania (w trakcie realizacji umowy) w/w dokumentów w przypadku gdy przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich dokumentów. Oferowane wyroby muszą bezwzględnie posiadać parametry określone dla każdego z nich przez Zamawiającego powyżej. Wykonawca zobowiązany jest także do załączenia do oferty katalogów, opisów lub fotografii oferowanego asortymentu celem potwierdzenia spełniania wymaganych parametrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 392900001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kalisz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach