Przetargi.pl
dostawa sprzętu medycznego, laboratoryjnego i urządzeń technicznych w ramach zadania p.n.: Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychiatrycznymi”

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy ogłasza przetarg

 • Adres: 26-026 Morawica, ul. Spacerowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 641 378 , fax. 413 641 226
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
  ul. Spacerowa 5
  26-026 Morawica, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 641 378, fax. 413 641 226
  REGON: 29011000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.morawica.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa sprzętu medycznego, laboratoryjnego i urządzeń technicznych w ramach zadania p.n.: Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychiatrycznymi”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego, laboratoryjnego i urządzeń technicznych w celu przeciwdziałania i zwalczania Covit-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych innych sytuacji kryzysowych w ranach zadania pn: „Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychiatrycznymi” Zamówienie zostało podzielone na następujące części /pakiety Pakiet nr I – łóżka, szafki, materace, wózki inwalidzkie Pakiet nr II - ssaki Pakiet nr III – defibrylato Pakiet nr IV - sterylizator Pakiet nr V - worki ambu Pakiet nr VI - urządzenia techniczne Pakiet nr VII - analizator biochemiczne (jonoselektywne) POCT
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach