Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gminy Miasto Mrągowo w ramach projektu: Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - edycja III w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

Gmina Miasto Mrągowo ogłasza przetarg

 • Adres: 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 74190 00 , fax. 89 7412874
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Mrągowo
  ul. Królewiecka 60A 60A
  11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 74190 00, fax. 89 7412874
  REGON: 51074342700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mragowo.um.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gminy Miasto Mrągowo w ramach projektu: Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - edycja III w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego) sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gminy Miasto Mrągowo, wg poniższej specyfikacji: 1. Zestaw komputerowy, sztuk 10 : a) procesor osiągający minimum 5000 pkt CPU Mark PassMark b) pamięć RAM minimum 4GB c) dysk SSD o pojemności minimum 250GB d) nagrywarka DVD e) kontroler sieciowy minimum 1Gb/s f) zasilacz o mocy minimum 500W i sprawności minimum 85% przy obciążeniu 50% g) gwarancja minimum 5 lat w miejscu użytkowania (np. poprzez dołączone rozszerzenie gwarancji standardowej) h) system operacyjny (musi być wydzielony w dowodzie zakupu jako odrębna pozycja): - w ofercie należy określić jaki system oraz w jakiej wersji jest oferowany; - zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, internetowa aktualizacja; - możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); - możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez internet - witrynę producenta systemu; - graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; - możliwość przywracania plików systemowych; - wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki (przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu oraz aplikacji), system musi posiadać narzędzia służące do administracji oraz wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz do generowania raportów z ustawień polityk; - możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; - zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; i) oprogramowanie antywirusowe (zabezpieczające) w wersji polskiej z licencją na minimum 3 lata, musi być wydzielone w dowodzie zakupu jako odrębna pozycja j) oprogramowanie blokujące niepożądane/nieodpowiednie dla niepełnoletnich treści w Internecie (kontrola rodzicielska) w wersji polskiej, musi być wydzielone w dowodzie zakupu jako odrębna pozycja a) pakiet biurowy (musi być wydzielony w dowodzie zakupu jako odrębna pozycja): - pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika; - w skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy); - do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim; - pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), narzędzie do tworzenia notatek; - minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca edytora tekstu: edycja i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, wstawianie oraz formatowanie tabel, wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, automatyczne tworzenie spisów treści, formatowanie nagłówków i stopek stron, sprawdzanie pisowni w języku polskim, śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, określenie układu strony (pionowa/pozioma), zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji; - minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca arkusza kalkulacyjnego: tworzenie raportów tabelarycznych, tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, wyszukiwanie i zmianę danych, wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskich formatem, zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji; - minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do przygotowania i prowadzenia prezentacji: przygotowanie prezentacji multimedialnych, drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, umieszczanie tabeli i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera; - minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami): pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, zarządzanie kalendarzem, zarządzanie listą zadań, zarządzanie listą kontaktów k) mysz USB i klawiatura USB z kablami o długości minimum 1,8 m bez zastosowania dodatkowych przedłużaczy l) listwa zasilająca: minimum 5 gniazd, długość kabla minimum 3 metry, wyłącznik napięcia wbudowany w listwę, wymienny lub automatyczny bezpiecznik, wbudowany tłumik przeciwzakłóceniowy z ochroną przepięciową m) dostarczone zestawy będą wstępnie skonfigurowane (instalacja, konfiguracja i aktywacja oprogramowania) i zainstalowane (gotowe do pracy) w docelowych lokalizacjach na terenie Gminy Miasto Mrągowo, wskazanych przez Zamawiającego wybranemu Wykonawcy. n) licencje na oprogramowanie oferowane w ramach zestawu komputerowego powinny uwzględniać możliwość użyczenia w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. 2. Zestaw komputerowy do użytku w szkole, sztuk 14 : a) procesor osiągający minimum 5000 pkt CPU Mark PassMark b) pamięć RAM minimum 4GB c) dysk SSD o pojemności minimum 250GB d) nagrywarka DVD e) kontroler sieciowy minimum 1Gb/s f) zasilacz o mocy minimum 500W i sprawności minimum 85% przy obciążeniu 50% g) gwarancja minimum 5 lat w miejscu użytkowania (np. poprzez dołączone rozszerzenie gwarancji standardowej) h) system operacyjny (musi być wydzielony w dowodzie zakupu jako odrębna pozycja): - w ofercie należy określić jaki system oraz w jakiej wersji jest oferowany; - zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, internetowa aktualizacja; - możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); - możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez internet - witrynę producenta systemu; - graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; - możliwość przywracania plików systemowych; - wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki (przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu oraz aplikacji), system musi posiadać narzędzia służące do administracji oraz wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz do generowania raportów z ustawień polityk; - możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; - zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; i) oprogramowanie antywirusowe (zabezpieczające) w wersji polskiej z licencją na minimum 3 lata, musi być wydzielone w dowodzie zakupu jako odrębna pozycja j) oprogramowanie blokujące niepożądane/nieodpowiednie dla niepełnoletnich treści w Internecie (kontrola rodzicielska) w wersji polskiej, musi być wydzielone w dowodzie zakupu jako odrębna pozycja b) pakiet biurowy (musi być wydzielony w dowodzie zakupu jako odrębna pozycja): - pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika; - w skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy); - do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim; - pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do tworzenia notatek; - minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca edytora tekstu: edycja i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, wstawianie oraz formatowanie tabel, wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, automatyczne tworzenie spisów treści, formatowanie nagłówków i stopek stron, sprawdzanie pisowni w języku polskim, śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, określenie układu strony (pionowa/pozioma), zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji; - minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca arkusza kalkulacyjnego: tworzenie raportów tabelarycznych, tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, wyszukiwanie i zmianę danych, wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskich formatem, zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji; - minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do przygotowania i prowadzenia prezentacji: przygotowanie prezentacji multimedialnych, drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, umieszczanie tabeli i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera; k) mysz USB i klawiatura USB z kablami o długości minimum 1,8m bez zastosowania dodatkowych przedłużaczy l) listwa zasilająca: minimum 5 gniazd, długość kabla minimum 3 metry, wyłącznik napięcia wbudowany w listwę, wymienny lub automatyczny bezpiecznik, wbudowany tłumik przeciwzakłóceniowy z ochroną przepięciową m) dostarczone zestawy będą wstępnie skonfigurowane (instalacja, konfiguracja i aktywacja oprogramowania) i zainstalowane (gotowe do pracy) w docelowych lokalizacjach na terenie Gminy Miasto Mrągowo, wskazanych przez Zamawiającego wybranemu Wykonawcy. n) licencje na oprogramowanie oferowane w ramach zestawu komputerowego powinny uwzględniać możliwość użyczenia w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. 3. Monitor LCD, sztuk 24 : a) przekątna minimum 21,5 cala b) wbudowane głośniki, kamera i mikrofon (dopuszczalne zaoferowanie oddzielnej kamery z mikrofonem USB w przypadku braku kamery i mikrofonu w monitorze) c) gwarancja minimum 5 lat (np. poprzez dołączone rozszerzenie gwarancji standardowej) 4. Laptop do użytku w szkole, szt. 35 : c) procesor osiągający minimum 2480 pkt CPU Mark PassMark d) pamięć RAM minimum 8GB e) dysk SSD o pojemności minimum 250GB f) nagrywarka DVD g) port wideo HDMI h) kontroler sieciowy minimum 1Gb/s oraz WiFi i) ekran minimum 15,6 cala j) gwarancja minimum 3 lata w miejscu użytkowania (np. poprzez dołączone rozszerzenie gwarancji standardowej) o) system operacyjny (musi być wydzielony w dowodzie zakupu jako odrębna pozycja): - w ofercie należy określić jaki system oraz w jakiej wersji jest oferowany; - zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, internetowa aktualizacja; - możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); - możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez internet - witrynę producenta systemu; - graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; - możliwość przywracania plików systemowych; - wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki (przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu oraz aplikacji), system musi posiadać narzędzia służące do administracji oraz wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz do generowania raportów z ustawień polityk; - możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; - zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; k) oprogramowanie antywirusowe (zabezpieczające) w wersji polskiej z licencją na minimum 3 lata, musi być wydzielone w dowodzie zakupu jako odrębna pozycja l) oprogramowanie blokujące niepożądane/nieodpowiednie dla niepełnoletnich treści w Internecie (kontrola rodzicielska) w wersji polskiej, musi być wydzielone w dowodzie zakupu jako odrębna pozycja m) pakiet biurowy (musi być wydzielony w dowodzie zakupu jako odrębna pozycja): - pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika; - w skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy); - do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim; - pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do tworzenia notatek; - minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca edytora tekstu: edycja i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, wstawianie oraz formatowanie tabel, wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, automatyczne tworzenie spisów treści, formatowanie nagłówków i stopek stron, sprawdzanie pisowni w języku polskim, śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, określenie układu strony (pionowa/pozioma), zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji; - minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca arkusza kalkulacyjnego: tworzenie raportów tabelarycznych, tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, wyszukiwanie i zmianę danych, wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskich formatem, zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji; - minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do przygotowania i prowadzenia prezentacji: przygotowanie prezentacji multimedialnych, drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, umieszczanie tabeli i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera; n) listwa zasilająca: minimum 5 gniazd, długość kabla minimum 3 metry, wyłącznik napięcia wbudowany w listwę, wymienny lub automatyczny bezpiecznik, wbudowany tłumik przeciwzakłóceniowy z ochroną przepięciową o) dostarczone zestawy będą wstępnie skonfigurowane (instalacja, konfiguracja i aktywacja oprogramowania) i zainstalowane (gotowe do pracy) w docelowych lokalizacjach na terenie Gminy Miasto Mrągowo, wskazanych przez Zamawiającego wybranemu Wykonawcy. p) licencje na oprogramowanie oferowane w ramach zestawu komputerowego powinny uwzględniać możliwość użyczenia w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. 5. Drukarka laserowa A4, sztuk 50 : d) prędkość druku monochromatycznego: minimum 18 stron na minutę e) jakość druku: co najmniej 600 x 600 dpi f) czas wydruku pierwszej strony nie więcej niż 7,8 sekund g) zgodność z systemem operacyjnym Linux dla minimum 40 sztuk - w związku z doposażeniem już zakupionego, w ramach projektu, sprzętu komputerowego h) zainstalowana pamięć RAM minimum 8MB i) podajnika papieru na minimum 150 arkuszy j) gwarancja minimum 3 lata (np. poprzez dołączone rozszerzenie gwarancji standardowej) k) kabel USB 6. Drukarka laserowa A4, sztuk 1 : a) prędkość druku monochromatycznego: minimum 33 stron na minutę b) jakość druku: co najmniej 1200 x 1200 dpi c) czas wydruku pierwszej strony nie więcej niż 8 sekund d) dupleks (automatyczny druk dwustronny) e) wbudowany interfejs sieci Ethernet f) zainstalowana pamięć RAM minimum 256MB g) wbudowany wyświetlacz LCD h) podajnika papieru na minimum 250 arkuszy i) gwarancja minimum 1 rok j) kabel USB 7. Dysk przenośny USB, sztuk 50 : a) pojemność minimum 500GB b) interfejs USB 3.0 c) gwarancja minimum 5 lat w miejscu użytkowania (np. poprzez dołączone rozszerzenie gwarancji standardowej) 8. Głośniki komputerowe, sztuk 50 : a) moc RMS minimum 2W b) pasmo przenoszenia minimum o zakresie 90 - 20 000 Hz c) skuteczność minimum 75 dB d) ekranowanie magnetyczne e) gwarancja minimum 5 lat w miejscu użytkowania (np. poprzez dołączone rozszerzenie gwarancji standardowej) 9. Urządzenie wielofunkcyjne, sztuk 3: a) prędkość druku w czerni minimum 40 stron na minutę b) czas wydruku pierwszej strony nie więcej niż 8 sekund c) cykl roboczy minimum 75000 stron A4 na miesiąc d) automatyczny druk dwustronny e) jakość druku: co najmniej 1200 x 1200 dpi f) wbudowany kolorowy graficzny ekran dotykowy g) wbudowany interfejs WiFi minimum 802.11b/g/n h) wbudowany interfejs Ethernet minimum 1Gb/s i) zainstalowana pamięć RAM minimum 256MB j) skaner dwustronny z automatycznym podajnikiem dokumentów k) format pliku skanu minimum: PDF, PDF z możliwością przeszukiwania, JPG, RTF l) prędkość skanowania A4 minimum 19 stron na minutę w czerni i minimum 14 w kolorze m) gwarancja minimum 1 rok 10. Projektor multimedialny, sztuk 3: a) moduł wi-fi do bezprzewodowego przesyłania obrazu b) trwałość lampy w trybie normalnym minimum 3500 godzin c) jasność minimum 3200 lumenów d) współczynnik projekcji minimum w zakresie 1.31 ~ 1.57 e) rozdzielczość natywna minimum 1280x800 pikseli f) odświeżanie pionowe minimum 120Hz g) kontrast minimum 13000:1 h) jasność obiektywu minimum f/2,59 i) port HDMI oraz VGA j) słyszalny szum nie większy niż 33 db w trybie normalnym k) gwarancja minimum 2 lata na sprzęt w miejscu użytkowania, 1 rok na lampę 11. Ekran projekcyjny ścienny, sztuk 3: a) obszar projekcji 180cmx180cm b) ręcznie rozwijany c) gwarancja minimum 2 lata 12. Ekran projekcyjny na trójnogu, sztuk 3: a) obszar projekcji 180cmx180cm b) ręcznie rozwijany c) gwarancja minimum 2 lata 13. Podkładka pod myszy, sztuk 50 14. Pendrive USB, sztuk 10 : d) pojemność minimum 16GB e) interfejs USB 3.0 f) gwarancja minimum 5 lat w miejscu użytkowania (np. poprzez dołączone rozszerzenie gwarancji standardowej) g) na obudowie umieszczone napisy: - z jednej strony o treści: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - z drugiej strony: DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Uwaga: Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazano patenty, znaki towarowe, pochodzenie określające parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy). 2. Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 45 1020 3639 0000 8502 0005 1235 z dopiskiem: Wadium - Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gminy Miasto Mrągowo w ramach projektu: Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - edycja III b. poręczeniach bankowych; c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d. gwarancjach bankowych; e. gwarancjach ubezpieczeniowych; f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być załączone w oryginale do oferty i musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 14.2.a. rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 5. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 5.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/mragowo_gmina_miejska/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach