Przetargi.pl
Dostawa sprzętu informatycznego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70526 Szczecin, ul. Mazowiecka
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 888 42 31 , fax. 91 888 42 33
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
  ul. Mazowiecka 14
  70526 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 888 42 31, fax. 91 888 42 33
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu informatycznego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego dla Zamawiającego obejmująca: Dostawa: 1.Dysków SSD ADATA Premier SSD SP600NS 128GB M.2 2242 SATA 6GB/s NGFF – 88 sztuk. Wraz z dyskiem usługa wymiany dysku w tablecie Durabook R11AH wraz z instalacją systemu operacyjnego I aplikacji (przeniesienie zawartości dotychczas zainstalowanego systemu). 2.Router 891F – TYP 1 – 23 sztuki 3.Router Cisco 4431 – TYP 2 – 1 sztuka
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30230000-0

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach