Przetargi.pl
Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim

Powiat Bialski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 35 11 354 , fax. 83 35 11 355
 • Data zamieszczenia: 2021-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Bialski
  ul. Brzeska 41
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 83 35 11 354, fax. 83 35 11 355
  REGON: 30237345000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim - wymienionych, opisanych i w ilościach określonych w „Formularzu cenowym. Część A-E” stanowiącym załącznik nr 1-5 do SIWZ: 1. „Formularzu cenowym. Część A: komputery” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 2. „Formularzu cenowym. Część B: urządzenia elektroniczne” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 3. „Formularzu cenowym. Część C: aparaty fotograficzne wraz z osprzętem” stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 4. „Formularzu cenowym. Część D: urządzenia mechatroniczne” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; 5. „Formularzu cenowym. Część E: zestaw elementów konstrukcyjnych” stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31710000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach